Afgørelse i Miljøstyrelsen sender boligprojekt tilbage til start
Foto: Roskilde Kommune

Afgørelse i Miljøstyrelsen sender boligprojekt tilbage til start

Miljøstyrelsen afviser at dispensere fra beskyttelseslinje for et fredet fortidsminde. Så det er tilbage til start for Roskilde med et nyt forslag til placering af boliger.

ROSKILDE: Efter beboerne i Veddelev forpurrede bebyggelse af to grønne områder nord og syd for Ny Højagergaard, blev et revideret forslag til lokalplan sat i gang, og i sommeren 2018 godkendte Plan- og Teknikudvalget forslaget til lokalplan, som skulle skabe et nyt boligprojekt med 20 boliger.

Problemet var dog, at der i Ny Højagergårds have ligger et fredet fortidsminde med en beskyttelseslinje. Kommunen har i en lang periode uden held været i dialog med Miljøstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen om at ændre beskyttelseslinjen, skriver kommunen.

- Vi har blandt andet præsenteret en løsning, hvor fortidsmindet gøres offentligt tilgængeligt, og hvor det planlagte byggeri tog hensyn til kulturmiljøet. Nu har vi desværre fået endeligt afslag på at ændre beskyttelseslinjen, og dermed kan boligprojektet omkring Ny Højagergård ikke blive til noget, forklarer formand for Plan- og Teknikudvalget, Daniel Prehn (S).

Derfor mener et flertal i Plan- og Teknikudvalget, at der i stedet skal være mulighed for at opføre omkring 15 tæt-lav boliger på et areal nord for Ny Højagergård.

Jorden er delvis kommunal og delvis privat ejet, og den private grundejer er positivt indstillet over for projektet.

MG