Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ældreplejen skal ha' de allerdygtigste

Netværk skal højne det faglige niveau for de 1500 praktikanter i ældreplejen i Aarhus. Ikke kun vejlederens opgave - men hele arbejdspladsens
17. JAN 2012 14.24

AARHUS: Unge vil være og lære i netværk

Læring sker bedst gennem fællesskab, viser forskning og erfa-ring. Derfor vil Sundhed og Omsorg arbejde benhårdt på at skabe dynamiske fællesskaber, der skal øge kvaliteten af praktikophold og tiltrække de allerdygtigste til ældreplejen. Det er en del af en ny uddannelsesstrategi, som netop er blevet vedtaget med stor ros fra byrådet.

Forestillingen om, at man tusser ensomt rundt blandt gamle med rollatorer kan måske afholde mange fra at søge en uddannelse inden for ældreplejen. Men sådan behøver det slet ikke at være, og derfor vil Sundhed og Omsorg nu arbejde på at forbedre læringsmiljøet og fællesskabet blandt studerende og elever, fortæller rådmand Dorthe Laustsen (SF).

Læring gennem fællesskab
- Vi har årligt 1500 i praktik i Sundhed og Omsorg. Det er mange, og derfor har vi fantastiske muligheder for at skabe spændende og dynamiske forløb med større fokus på elevernes og de studerendes behov for sparring. Al forskning og erfaring viser, at man lærer bedst gennem fællesskab. Derfor vil vi opprioritere det område. Vi har en stor forpligtelse til at skabe de bedst tænkelige læringsmiljøer. Praktiknetværk skal sammen med andre initiativer højne kvaliteten, siger Dorthe Laustsen og henviser til den uddannelsesstrategi, som afdelingen netop har fået vedtaget med stor opbakning i byrådet.

Også afdelingens samarbejdspartner, Social- og Sundhedsskolen i Aarhus, bakker de nye takter op:

- Det betyder meget under praktikken at høre til en gruppe, og at der er rum for at snakke med andre elever om oplevelserne. Den sociale dimension i læring skal ikke undervurderes, lyder det fra praktikkoordinator Verner Sønderby.

Fælles anliggende
Den nye strategi har fokus på, at opgaven med at uddanne elever og studerende er et fælles anliggende for hele arbejdspladsen:

- Hidtil har opgaven i for høj grad hvilet på de uddannelsesansvarlige og vejlederne. Vi vil med den nye strategi sørge for, at arbejdspladsen i fællesskab løfter. Det får både borgerne, praktikanterne og arbejdspladsen mest ud af, mener Dorthe Laustsen og tilføjer, at de nye vinde i retning af at skabe praktiknetværk og løfte i flok på ingen måde kommer til at gå ud over kvaliteten af vejledningen og fokus på den enkeltes kompetencer.

Kvalificering af vejledere
- Der skal ikke herske tvivl om, at dette er en klar opprioritering af opgaven. Blandt andet med kompetenceudvikling af vejledere. Vi sparer på mange områder, men uddannelse er ikke et af dem. Tanken er, at vejledningen frem over både skal foregå individuelt og i hold, hvilket stiller større krav til vejlederen og er med til at professionalisere indholdet," lyder det fra rådmanden.

Sundhed og Omsorg afsætter 2,7 mio. kr. til udvikling af læringsmiljøer, kvalitetsløft og kompetenceudvikling. Pengene tages ikke fra andre områder, men fra omorganisering af uddannelsesområdet.

Til gavn for borgerne

Dorthe Laustsen er ikke i tvivl om, at indsatsen vil komme borgerne til gode:
 - Der hviler efterhånden mange typer af opgaver på medarbejdere i ældreplejen, hvilket kræver stadig mere uddannelse og tværfaglighed. Det bliver imødekommet i den nye strategi. Samtidig skal vi tænke på, at det i fremtiden bliver en stor udfordring at tiltrække nok medarbejdere til ældreplejen på grund af den demografiske udvikling. Vi må byde os til med attraktive læringsforløb for at få mange og de bedste medarbejdere til området, siger hun.

ka