Ældre og sex fik et rim med på vejen i Esbjerg-byråd

KORT NYT19. DEC 2019 15.13

ESBJERG: Esbjerg Byråd har revideret sin værdighedspolitik på ældreområdet, så også seksualitet skal tænkes ind som en del af livskvalitet, skriver JydskeVestkysten. I forvejen prioriterer kommunen temaerne livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring, en værdig død samt pårørende. I 2019 har Sundheds- og Ældreministeriet tilføjet temaet bekæmpelse af ensomhed.

Forslaget om at få seksualiteten med som en del af politikken kom fra Ældre Sagen, blev videreformidlet af Diana Mose Olsen (SF) og blev på mødet drøftet som et for mange tabubelagt emne, som ikke desto mindre er væsentligt for folks livskvalitet. Formand for Sundhed & Omsorg Olfert Krog (DF) forsikrede, at seksualitet som en del af livskvalitet vil blive inddraget i de konkrete handleplaner.

Byrådsmedlem Søren Heide Lambertsen (S) fik byrådet til at grine med et lille rim om tabuet - kreeret under mødet: Selv om ryggen knager - og man har fået hang til søde sager / Så kan man stadig få lyst - til et lille kys / Måske også mer' - Dog uden nogen ser / Så lad os få det med i politikken - de ældre har brug for erotikken.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt