Ældre har stor gevinst af digital træning derhjemme
Eva Larsen i gang med at træne med hjælp fra Jane Nielsen fra hjemmeplejen i Viborg.
Foto: Viborg Kommune

Ældre har stor gevinst af digital træning derhjemme

It-løsning har fordele for både ældre, personale og økonomi, viser fem års erfaringer i Viborgs hjemmepleje.
27. SEP 2021 14.58

VIBORG: Gevinsterne ved digital fysisk træning af ældre, der får hjælp af hjemmeplejen, er store. Det viser de seneste fem års arbejde med at udnytte teknologien i Viborg Kommune.

Kommunen har siden 2016 brugt it-løsningen DigiRehab til fysisk træning sammen med ældre i hjemmeplejen i samarbejde med virksomheden DigiRehab i Viborg.

De borgere, der bliver tilbudt træning, får et skræddersyet træningsprogram, som ofte består af to gange 20 minutters træning om ugen i 12 uger. Træningen foregår i borgerens eget hjem via en tablet og med støtte af hjemmeplejens personale.

667 borgere har indtil nu gennemført et træningsprogram. Erfaringerne viser, at de ældre, der har trænet, bliver mere selvhjulpne og bedre til at klare sig i eget hjem. Derudover oplever de at få større frihed og livskvalitet. Ud af de borgere, der har trænet med DigiRehab, har 65 pct. fastholdt eller fået mindre behov for hjælp.

Også under corona-pandemien har DigiRehab været et nyttigt redskab. Borgerne har kunnet videreføre deres træning uden afbrydelser med hjælp af de medarbejdere, der i forvejen kom i deres hjem.

Større arbejdsglæde

Erfaringerne viser desuden, at hjemmeplejens personale oplever en markant større arbejdsglæde og en tættere relation til borgerne ved at træne med dem og opleve borgerne udvikle sig fysisk og psykisk.

Træningen frigør desuden arbejdstimer for hjemmeplejens personale, når borgere får mindre behov for hjælp. De fem år har træningen betydet, at borgerne har haft et mindre behov for hjælp, der svarer til 28.500 timer.

Fraregnet de 9.500 timer, som personalet har brugt på hjælp til træning, betyder det, at cirka 19.000 timer kan bruges til at løse andre og nye opgaver hos borgerne, som i mange tilfælde fortsat har behov for besøg fra hjemmeplejen.

Mette Andreassen, direktør for Social, Sundhed & Omsorg, glæder sig over, at de berørte borgere har fået mindre brg for hjælp:

- Det er tid, som vi kan bruge andre steder i hjemmeplejen. Samtidig viser vores erfaringer, at vi er kommet godt fra start, fordi træningen er forankret i hjemmeplejen, siger hun.

DigiRehab bruges også i andre kommuner, men Viborg er den, der træner med flest borgere, oplyser Niels Heuer, direktør for DigiRehab.

ak