Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

AE: Stort efterslæb på vedligeholdelse

De kommunale budgetter for 2011 har kun anlægsinvesteringer på 3,1 milliarder kroner på folkeskoleområdet, på trods af KL's vurdering om et investeringsbehov på 5,2 milliarder kroner
KORT NYT27. SEP 2011 11.02

91 kommuner indgik i grundlaget, da KL lavede en undersøgelse af investeringebehovet i kommunerne. Investeringsbehovet i den kommunale sektor vurderes til knap 22 mia. kr. årligt (2011 priser) i de kommende år - heraf årligt 5,2 mia. kr på folkeskoleområdet. På trods af dette investeret der kun 16-17 mia. kr. årligt, hvilket er med til at øge det efterslæb på vedligeholdelse, som er blevet skabt de seneste år.

Nu har AE - Arbejderbevægelsens Erhververåd - regnet sig frem til, at der i de kommunale budgetter for 2011 kun er anlægsinvesteringer på 3,1 mia. kr., på trods af KLs vurdering om et investeringsbehov på 5,2 mia. kr. Der er således behov for et løft i den årlige investeringsramme på over 2 mia. kr., for at nå KLs vurderede behov, skriver AE i sin analyse.

Vedligeholdelsesefterslæbet er skabt af for lave vedligeholdelsesbudgetter, og dette efterslæb på 8 mia. kr. vil vokse med 1½ mia. kr. årligt, hvis der ikke investeres yderligere. Arbejdstilsynet har gentagne gange peget på indeklimaproblemer på hver femte af de skoler, der siden 2007 er blevet undersøgt.

mou