DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Advarsler om giftigt brandskum overhørt i syv år

Trods flere advarsler om giftigt brandskum på landets brandøvelsespladser er problemet ikke undersøgt til bunds. Miljøminister efterlyser overblik.
7. MAJ 2021 6.10

Mindst 200 mennesker venter netop nu på at få taget blodprøver, der skal afklare, hvor meget af det hormonforstyrrende og kræftfremkaldende fluorstof PFOS, de har i blodet, skriver Ingeniøren.

De mange mennesker har spist stærkt forurenet kød fra køer, der har gået på en mark ved Korsør Brandskole, hvor PFOS-holdigt skum er blevet anvendt igennem flere år.

Stoffet blev forbudt i 2011, men trods gentagne advarsler er grunden først nu blevet undersøgt, hvilket har afsløret ekstreme værdier af PFOS i såvel jord og overfladevand som i dyr og fisk.

I en rapport om de såkaldte PFAS-stoffer, som PFOS er ét af, fremhævede Miljøstyrelsen allerede i 2014 behovet for "at undersøge brandøvelsespladser for forurening med PFAS", ligesom et brev fra Naturstyrelsen til kommunerne samme år advarede om problemet.

Kommunen selv påbudsmyndighed

Ifølge Beredskabsstyrelsen har ti kommuner aktive brandøvelsespladser, og flere af dem oplyser, at de har forstået brevet som et påbud om at kontrollere drikkevandet – som ikke er ramt – men ikke til at tage jordprøver. I en rundspørge har ingen af dem meldt, at de har lavet jordprøver.

På kommunale øvelsespladser afhænger kommunens ansvar imidlertid ikke kun af det omstridte brev. Ofte er kommunen selv både forurener, ejer og myndighed på området.

- I udgangspunktet er det altid kommunen, der er påbudsmyndighed og kan udstede påbud til forureneren om at undersøge eller oprense en grund, hvis der er en konkret og begrundet grund til at tro, at den er forurenet, og hvis der er tale om en forurening, der er foregået efter 2001, påpeger formand for Danske Miljøadvokater Line Marie Pedersen.

I et svar til Folketingets miljøudvalg efterlyser Miljøminister Lea Wermelin (S) nu overblik fra kommunerne:

"Jeg vil bede Miljøstyrelsen om at opfordre kommunerne til, at de iværksætter nødvendige tiltag," skriver hun.

ka