Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Aarhus risikerer en ekstraregning på 78 mio.

Det er to ordninger inden for det trængte socialområde, som truer Aarhus Kommunes budget
KORT NYT1. JUN 2011 7.25

AARHUS: Den ene tikkende bombe er den såkaldte BPA-ordning (borgerstyret personlig assistance), som betaler handicappedes hjælpere, respiratorer og ledsagelse. Hidtil har tilflyttere fået deres ordning betalt af deres tidligere kommune, men ved årsskiftet blev denne aftale opsagt.

Kommunerne tolker nye regler og meldinger fra Socialministeriet således, at når de handicappede er flyttet internt i Aarhus, overgår betalingen til Aarhus Kommune, oplyser social- og beskæftigelsesdirektør Erik Kaastrup-Hansen, der konstaterer, at det kan ende med en årlig ekstraregning på ca. 33 mio. kr. til Aarhus. Det skriver Jyllands-Posten Aarhus.

Også aflastningsordningen, hvor forældre til børn med handicap eller sociale problemstillinger kan få hjælp til støtte, er en ubekendt i det kommunale budget. Muligvis er 970 sager bogført under en forkert paragraf, der giver refusion fra staten. Ifølge en præcisering fra kommunernes forening hører ordningen hjemme under en paragraf uden statsstøtte, og kommunen risikerer at miste 45 mio. kr.

lcl