Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Aarhus i omfattende udbud af byggeopgaver

Projektet Urban Mediaspace Aarhus er i fuld gang. Nu starter udbuddet af de resterende entrepriser med prækvalifikationen til 18 fagentrepriser.
2. MAR 2012 11.43

AARHUS: Opdelingen af udbud i fagentrepriser forventes at medføre både økonomiske og kvalitetsmæssige fordele. Udbuddene har en samlet budgetsum på ca. 500 mio. kr. og bliver dermed en kærkommen vitaminindsprøjtning til byggebranchen, der har lidt under den kraftige opbremsning af bolig- og erhvervsbyggeriet.

Realisering af projektet Urban Mediaspace Aarhus blev påbegyndt i juni 2011 med etablering af byggegrube m.v. Der er derudover indgået entrepriseaftaler om ændring af kajforløb, drift af byggeplads, opførelse og lukning af råhus, åbning af åen og levering af et fuldautomatisk p-anlæg.

Den 1. marts 2012 startede prækvalifikationen til en lang række af arbejder, der skal være med til at færdiggøre Urban Mediaspace Aarhus. Det drejer sig om installationer og den såkaldte indvendige aptering af det nye Multimediehus samt om vejomlægninger og etablering af de nye havnepladser.

Arbejderne vedrørende huset skal udføres i 2013 og 2014, medens vejomlægningerne og etablering af havnepladserne først afsluttes i 2015.

Fagentrepriserne omfatter blandt andet tømrer-, murer, maler, el- og VVS-arbejde. Kommunen har valgt denne udbudsform med opdeling i fagområder i modsætning til en udbudsform med storentrepriser, hvor én entreprenør har ansvaret for en række fag.

Udbudsformen er først og fremmest valgt for at gøre udbuddene attraktive for såvel store entreprenørfirmaer som mellemstore og mindre håndværksvirksomheder. Det forventes i den aktuelle markedssituation at kunne medføre økonomisk attraktive tilbud.

Samtidig giver udbudsformen størst mulig sikkerhed for, at der entreres med specialiserede virksomheder med spidskompetencer inden for de enkelte fagområder.

Udbudsformen stiller til gengæld store krav til styringen af projektet, både på byggepladsen og i kontraktindgåelsen. De mange entrepriser betyder, at der bliver tale om en tilsvarende stor mængde af grænseflader, der skal afdækkes og styres. Dette opvejes imidlertid af de nævnte økonomiske og kvalitetsmæssige fordele.

mou

Fakta:
Urban Mediaspace Aarhus omfatter opførelse af Multimediehuset, et automatisk parkeringsanlæg med 1000 pladser, nye havnepladser, klimasikring af midtbyen, frilægning af den sidste del af Aarhus Å samt omlægning af infrastrukturen i området.

Multimediehuset bliver Aarhus’ nye hovedbibliotek og skal også indeholde en række andre funktioner blandt andet Borgerservice, multisal, børneteatersal, café og arealer til udleje.

Multimediehuset og p-anlægget er efter planen klar til brug i slutningen af 2014, mens havnepladserne og resten af projektet står færdigtved udgangen af 2015.

Parter i projektet:
? Aarhus Kommune er bygherre
? Realdania og Realdania Byg er partnere
? Rambøll Danmark er bygherrerådgiver
? schmidt hammer lassen architects er totalrådgiver
? Alectia A/S er underrådgiver
? Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue er underrådgiver
? NCC A/S er entreprenør og byggepladsleder
? Per Aarsleff A/S er entreprenør
? Lödige er leverandør af det automatiske p-anlæg
? COWI er byggeleder

Realdania og Realdania Byg bidrager med cirka 700 mio. kroner til
projektet. Dette bidrag er en forudsætning for, at projektet kan realiseres.
Bidraget består dels i en investering i et innovativt parkeringsanlæg
med plads til 1.000 biler og dels i tilskud til udviklingen af et
spændende og levende havnebyrum.