Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Mærsk-fond støtter Multimediehuset

Donation på 17,4 mio. kr. gør det muligt at realisere Aarhus-projektets vision om en multisal og en børnesal

AARHUS: A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal donerer 17,4 mio. kr. til multisal og børnesal i Multimediehuset, oplyser Aarhus Kommune.

De to sale med tilhørende garderobe, toiletter og depot etableres som et harmonisk, selvstændigt og helt centralt og iøjnefaldende element placeret i bygningens niveau 1. Indvendigt bliver salene bestykket med stærk fokus på akustik, teknik, belysning og brugerkomfort.

Med donationen bliver det muligt at skabe nogle helt særlige faciliteter og indrette salene så fleksibelt, at de kan rumme en meget bred vifte af arrangementer, forskellige mødetyper og -størrelser. Borgere og foreninger vil kunne holde møder, events, debatter, høringer, foredrag og andre begivenheder i attraktive rammer af høj standard.

Børnesalen vil desuden blive et sted for liv og fantasi, hvor det vil være muligt at afholde eventyrtimer, oplæsninger, børneteater, mindre musikarrangementer og meget andet af det, som fremmer børns lyst til kulturel oplevelse og egen udfoldelse.

Multisalen vil kunne rumme op til 300 personer. Børnesalen vil kunne have arrangementer med op til 150 personer.

Multimediehuset finansieres alene af Aarhus Kommune og er en del af projektet Urban Mediaspace Aarhus. Urban Mediaspace Aarhus er med et budget på cirka 1,9 milliarder kroner det hidtil største bygge- og anlægsprojekt i Aarhus Kommune.
Udover opførelse af Multimediehuset omfatter projektet et
automatisk parkeringsanlæg med 1000 pladser, nye havnepladser,
klimasikring af midtbyen, frilægning af den sidste del af Aarhus Å samt omlægning af infrastrukturen i området.
Multimediehuset bliver Aarhus' nye hovedbibliotek og skal udover Multisal og Børnesal også indeholde en række andre funktioner blandt andet Borgerservice, mødelokaler, labs og café.

Multimediehuset og p-anlægget er efter planen klar til brug i slutningen af 2014, mens havnepladserne og resten af projektet står færdigt
ved udgangen af 2015.

Parter i projektet:
• Aarhus Kommune er bygherre
• Realdania og Realdania Byg er partnere
• Rambøll Danmark er bygherrerådgiver
• schmidt hammer lassen architects er totalrådgiver
• Alectia A/S er underrådgiver
• Arkitekt Kristine Jensens Tegnestue er underrådgiver
• NCC A/S er entreprenør og byggepladsleder
• Per Aarsleff A/S er entreprenør
• COWI er byggeleder

Realdania og det dertil knyttede datterselskab Realdania Byg er partnere og er henholdsvis en meget væsentlig donator og investor i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus. Donationen vedrører udviklingen af levende havnebyrum og pladser i projektet, medens investeringen vedrører opførelse af et innovativt automatisk p-anlæg, der etableres under Multimediehuset.

ka