Aarhus-forslag om at forebygge oversvømmelser nu på banen
Søskovvej og Byleddet mellem Brabrand sø og Årslev Engsø blev oversvømmet i februar 2020.
Foto: Morten Rasmussen, Ritzau Scanpix

Aarhus-forslag om at forebygge oversvømmelser nu på banen

Ti initiativer om klimatilpasning kan koste mellem 80 og 100 mio. kr.

AARHUS: Ti konkrete forslag til klimatilpasning i Aarhus Kommune er nu udarbejdet i Teknik og Miljø på baggrund af de store oversvømmelser i begyndelsen af 2020.

Flere af forslagene er udviklet ved at finde synergier mellem igangværende byudviklingsprojekter, kommunale anlægsaktiviteter og Aarhus Vands aktiviteter.

Fælles for flere af projekterne er, at de både indeholder klimatilpasning og samtidig er løftestang for andre dagsordener som fx bedre mobilitet, sundhed og et grønnere Aarhus med flere rekreative forbindelser.

To af de helt store projekter er at skabe nye engsøer ved Hede Enge og Årslev Engsø, der dels kan tilbageholde vand, dels kan sikre kapacitet i systemet. Både i engsøerne og nærliggende ådale kan vandet parkeres under ekstreme vejrforhold. De nye naturområder giver samtidig mere natur og større rekreative områder.

Render og rabatter
Inde i byen er der behov for en fremtidssikret afledning af vandet til havnen via grøn forsinkelse i fx Øgaderne, ligesom klimatilpasning af Vesterbro Torv er på tale. I Viby skal der findes plads til regnvandet på overfladen, så Viby renseanlæg på sigt kan nedlægges.

Kapaciteten i Aarhus Å kan forbedres på den nederste del af åen ved at sænke vandløbsbunden, og ved Brabrandsøerne skal en kørebane hæves og have 1,5 meter rabat på hver side. Ved Ringvejen skal der opsamles skybrudsvand i et åbent bassin i midterrabat, ved Silkeborgvej skal der etableres grøn rabat med rende, ligesom et grønt hjørne ved et kolonihaveområde skal udnyttes til skybrudsmagasin.               

Ifølge Århus Stiftstidende vil regningen løbe op i 80-100 mio. kr. Alene de to nye engsøer, som står på ønskesedlen, vil koste 60 mio. kr. Rådmand for teknik og miljø Bünyamin Simsek (V) ønsker forslagene behandlet i byrådet.

 

Se hele listen med beskrivelser af initiativerne.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev