Aarhus åbner forenklings-postkasse

Aarhus åbner postkasse til bud på, hvordan man kan afbureaukratisere på børn- og ungeområdet. Det skal give mere tid til børnene, lyder det fra rådmand.
30. JUN 2021 14.45

AARHUS: Børn & Unge i Aarhus indfører frem til august mulighed for, at bl.a. medarbejdere, ledere, bestyrelser og faglige organisationer kan komme med input til, hvordan regler omkring administrative krav og dokumentation kan forenkles.

Det bureaukratiske arbejde tager nemlig tid fra arbejdet med børn og unge, mener rådmand for børn og unge Thomas Medom (SF).

- Vores dagtilbud, skoler og fritidstilbud er underlagt en lang række centrale krav og regler, vi ikke kan komme uden om. Men jeg kan konstatere, at i nogle sammenhænge er der regler og procedurer, hvor værdien af dokumentationen ikke står mål den med administrative belastning for medarbejdere og ledere, hvilket i sidste ende koster tid med børnene. Alle, der arbejder med børn og unge, ønsker mest mulig tid sammen med netop børnene og de unge, siger han.

Detailstyring tager tid fra børnene

Sammen med faglige organisationer, forældreorganisationer og lederforeninger har rådmanden startet en proces, hvor medarbejdere og ledere i første omgang kan komme med deres input til forenkling af konkrete regler og krav. Og det falder i god jord hos formanden for Aarhus Skolelederforening, Helle Mønster.

- Det er uden tvivl fornuftigt med en række fælles regler og krav til skolens virke, men selvom vi i årevis har talt om afbureaukratisering, oplever vi i stigende grad central regulering af de fælles regler og dermed også en udvanding af det lokale udviklingsrum. Det tror jeg ikke tjener nogen, allermindst eleverne, for detailstyring er ensbetydende med mere administration og mindre tid til ledelse tæt på eleverne og medarbejderne, siger Helle Mønster.

Inputtene skal følges op af en yderligere dialog med de forskellige organisationer og lederforeninger. Derefter er målet, at Thomas Medom til efteråret kan pege på en række tiltag, der letter regler og krav i dagligdagen. Forenklingsarbejdet skal til sidst kobles sammen med en revitalisering af byrådets Børne- og Unge politik i foråret 2022.

ibs