Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Aalborg henter inspiration fra England

Ældre- og Handicapforvaltningens øverste samarbejdsorgan, MED-udvalget på fire dages tur til England for at studere erfaringer med en presset offentlig sektor

AALBORG: Den offentlige sektors ressourcer presses, samtidig med at kravet om service ikke bliver mindre. Det mærkes ikke mindst i Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor et stigende antal ældre og flere diagnoser på handicapområdet medvirker til et stigende pres på ressourcerne.

Andre lande har oplevet et lignende pres på den offentlige service. Ikke mindst har man i England i de seneste år gjort sig mange erfaringer med at omstille sig for at løse problemerne med en presset offentlig sektor.

Erfaringerne fra England peger på, at øget effektivitet, blandt andet ved brug af ny teknologi, kan være en af løsningsmodellerne. Øget effektivitet betyder i denne sammenhæng ikke, at medarbejderne skal løbe hurtigere, men at der tages fat på at hente de ressourcer, der allerede er tilgængelige - for eksempel ved at øge den enkeltes handlemuligheder og fjerne unødvendig kontrol. En anden model kan være et bredere samarbejde mellem den offentlige og den private sektor, hvilket også er nævnt i det ny regeringsgrundlag.

For at se det på nærmeste hold, tager Ældre- og Handicapforvaltningens øverste samarbejdsorgan, MED-udvalget på fire dages studietur til England i uge 43. Udvalget skal blandt andet besøge National School og Government, der er hovedaktør i uddannelsen af ledere og medarbejdere i den offentlige sektor.

- Det er vigtigt for os at få førstehåndserfaringerne fra England. Vi kan jo konstatere, at man i England har gjort sig mange erfaringer med borgerinddragelse og fælles offentlig/kommunal service. Det kan vi uden tvivl lære noget af, siger formanden for MED-udvalget, direktør Jan Nielsen fra Ældre- og Handicapforvaltningen.

Han glæder sig samtidigt over, at det har været muligt selv at arrangere turen i samarbejde med Det Danske Kultur Institut og at prisen har kunnet holdes nede på mindre end 6.000 pr. deltager.

mou