Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Aalborg afviser at skoler flyder med narko

Skolegårde og klasselokaler flyder ikke med narko her i kommunen. Det er meldingen fra Aalborg Kommune efter Nordjyskes omtale i weekenden af narkoforbruget på de nordjyske skoler

AALBORG: - Det er ikke vores opfattelse, at der er et stigende narkoforbrug på folkeskolerne i Aalborg. Vi følger området tæt og vi har kun kendskab til nogle få enkeltstående tilfælde og dem tager vi hånd om med det samme i samarbejde med politiet og de sociale myndigheder, fortæller skole- og kulturrådmand Anne-Dorte Krog (SF).

Rådmanden er ked af, at forældre kan få det indtryk, at deres børn let kan få fat i narko på kommunens skoler.

- I foråret 2009 offentliggjorde vores SSP-samarbejde en undersøgelse blandt 6.000 elever i 6. til 10. klasse, der konkluderede, at kun meget få eleverne har erfaringer med hårde stoffer. Det er ikke vores opfattelse, at der er ændret på det billede, siger rådmanden.

Selvom forbruget af narko ikke stiger alarmerende, understreger rådmanden, at det er vigtigt, at skolerne generelt har fokus på elevernes brug af rusmidler.

- Jo tidligere de unge stifter bekendtskab med rusmidler, desto større er risikoen for, at de udvikler et misbrug senere i livet. Derfor er det vigtigt, at skolerne konstant er på vagt og følger udviklingen tæt i samarbejde med SPP, skolernes trivselspersoner og naturligvis forældrene, siger rådmanden.

I de sidste par år har Aalborg Kommune arbejdet målrettet på at forbedre trivslen på kommunens skoler, blandt andet for at forebygge misbrug og det har ifølge socialrådmand Mai-Britt Iversen haft en positiv effekt.

- Vi har et rigtigt samarbejde på tværs af forvaltningerne og vi kan se, at trivselsarbejdet virkeligt gør en forskel ude på skolerne. Vi får blandt andet færre underretninger til Familiegruppen, færre børn bliver henvist til udredning hos Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og færre børn dropper ud af skolen og det er naturligvis noget vi glæder os over. siger rådmand Mai-Britt Iversen.

- Udover samarbejdet om trivselsindsatsen på skolerne, samarbejder vi også om at give de unge nogle sunde fritidsinteresser og nogle gode fritidsjobs, der giver dem et socialt fællesskab og nogle gode og sunde værdier, slutter rådmanden.

mou

Baggrund:
I efteråret 2008 igangsatte Skole- og Kulturforvaltningen og Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen et projekt, der skal øge trivslen blandt børn og unge. Som et led i trivselsprojektet har alle skoler fået en såkaldt trivselsperson, der koordinerer skolens trivselsarbejde. Trivselspersonerne samarbejder og sparrer med lærere og pædagoger, har samtaler med elever og forældre og tager kontakt til elever, der har et stort fravær.

Alle skoler har desuden oprettet et trivselsforum, der yder en generel indsats over for børn, unge og forældre i forhold til f.eks. sundhedsfremme, alkohol og misbrug og opsporer elever, der ikke trives, så der kan sættes hurtigt ind med en koordineret indsats. Trivselsforum yder desuden en indsats over for børn og unge, der er udsatte på grund af stort fravær, misbrug eller begyndende kriminalitet.