Flamenco og tilladt tyveri får demente Per til at nyde badet
Fotoet har ingen relation til personerne i artiklen.
Foto: Miriam Dalsgaard, Ritzau Scanpix

Flamenco og tilladt tyveri får demente Per til at nyde badet

Ved hjælp af en svensk inspireret plejefaglig metode kan plejecentre næsten halvere demente beboeres symptomer, viser en evaluering.

Per kan ikke lide kontakt med personalet, som har svært ved at hjælpe ham af samme grund. Men personalet ved, at Per inden han blev dement jævnligt rejste til Spanien gennem 30 år og derfor kunne tale spansk og danse flamenco. Derfor beslutter de at vise ham klip på YouTube af dansen på en tablet, og selvom Per har mistet sproget, kan han tilkendegive, at han nyder musikken.

Så personalet begynder at spille musikken i forbindelse med personlig pleje, og det får Per til at søge personalet og forbinde hygiejnerutinen med noget rart. Han udviser færre symptomer som for eksempel aggression, angst og apati.

Sådan lyder et eksempel på en plejefaglig metode fra Greve Kommune, der sammen med fire andre kommuner i gennemsnit har mindsket demente plejehjemsbeboeres symptomer som uro, nedtrykthed, søvnforstyrrelser og udadreagerende adfærd med 40 pct. Det viser en evaluering af et satspuljeprojekt fra 2017 til 2018.

Tre trin skaber bedre trivsel
Den plejefaglige metode BPSD (Behavioral and Psychologial Symptoms of Dementia) går ud på at mindske demente borgeres symptomer. Den er afprøvet på 736 plejehjemsbeboere fordelt på 24 plejecentre i Faxe, Greve, København, Næstved og Hedensted kommuner med det resultat, at personalet kan målrette indsatser til den enkelte beboer.

Det sker gennem tre trin, hvor borgeren først bliver screenet for symptomer, som bliver vurderet på baggrund af et screeningsredskab, der rangerer beboerens symptomer. I trin to holder personalet på baggrund af screeningen et møde, hvor de også taler med pårørende om mulige årsager til den enkelte borgers symptomer. Herfra aftaler de en målrettet indsats, som udføres i hverdagen i trin tre, og modellen bruges igen og igen.

- Modellens systematik og det planlagte fælles refleksionsrum i form af konferencer har skabt en mulighed for, at medarbejderne kan omsætte og bruge deres eksisterende viden til at skabe mere trivsel hos beboerne, siger sektionsleder i Sundhedsstyrelsen Sara Louise Friis Rose. 

Sundhedsstyrelsen anslår, at cirka 80 pct. af plejehjemsbeboere er diagnosticeret med demens, og derfor vurderer styrelsen, at demens er en af de største udfordringer på ældreområdet. På baggrund af evalueringen anbefaler styrelsen derfor også, at kommuner tager metoden i brug.

Tilbage i Greve har demente Per også en tendens til at nuppe ting fra sin afdeling på plejehjemmet. Det spreder uro blandt de andre beboere og forværrer Pers symptomer. Personalet prøver at samle en kasse ting og placere dem rundt omkring, så han kan nuppe dem i stedet. Bagefter placerer personalet igen tingene på afdelingen. Og sådan fortsætter det.


Læs hele evalueringen her

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt