Indeklimaet i skolerne skal forbedres i 12 kommuner
Foto: Claus Bjørn

Indeklimaet i skolerne skal forbedres i 12 kommuner

12 kommuner er udvalgt til at arbejde med et bedre indeklima i skolerne. Det skal give klogere og sundere elever.

For meget støj og alt for høje eller lave temperaturer i klasselokalerne er ikke ligefrem gavnligt for elevers trivsel. Derfor har Realdania udvalgt 12 kommuner, der skal sætte strategisk fokus på indeklimaerne i forbindelse med renovering af skoler, oplyser foreningen.

Erfaringerne skal samles sammen til løsninger og metoder, som andre kommuner kan efterligne eller lade sig inspirere af. Det er nemlig bevist, at dårligt indeklima påvirker elevernes indlæringsevne, og ifølge Realdania overskrider størstedelen af landets klasseværelser værdierne for især CO2 og støj.

Det skal der laves om på, og der er udvalgt ni projekter i en række kommuner, som får økonomisk hjælp til at arbejde mere strategisk med indeklimaet. Der skal udarbejdes indeklimaløsninger på skoler i kommunerne, som i forvejen står over for renovering, ombygning eller opgradering, så indeklimaet tænkes ind og prioriteres fra starten. 

- Vi har valgt ni meget forskellige projekter, som efterfølgende kan tjene som inspiration eller ligefrem kopieres af alle landets kommuner. Der er stor forskel på store og små, og mere eller mindre økonomisk velpolstrede kommuner, ligesom bygningsmassen i kommunerne er i meget forskellig stand. Så det har vi taget højde for i vores udvælgelse, siger Lennie Clausen, programchef i Realdania. 

Skal resultere i metodesamling
Pilotkommunernes arbejde med projekterne skal samles i en metodesamling og en række værktøjer, som andre kommuner kan lade sig inspirere af eller snuppe ideer fra. 

Projekterne får op til 750.000 kr. hver og skal arbejde med fokusset gennem et år. Det er en del af et større arbejde med indeklimaet i skoler, daginstitutioner og på børneværelser. Dette initiativ på skolerne er spor to ud af fem.

ibs

De ni udvalgte projekter:

 • Esbjerg
 • Silkeborg
 • Partnerskab Gate21: Albertslund og Ballerup
 • Dragør
 • Haderslev
 • Helsingør
 • Hvidovre
 • Aarhus
 • Partnerskab Clean:  Middelfart, Kolding og Odense. 
   

Hvad er en strategisk indeklimaplan?
Kommunernes forskellige forudsætninger vil betyde forskellige bud på, hvad en strategisk indeklimaplan skal kunne, men alle vil arbejde med følgende fællestræk:

 • Den strategiske indeklimaplan arbejder på tværs af de kommunale forvaltninger og indtænker indeklimaet i de forestående renoveringstiltag, som et element på lige fod med andre indsatser, der tilsammen skaber gode, attraktive skoler
 • Indeklimaplanen tager udgangspunkt i måling og kortlægning af de fysiske udfordringer med indeklimaet på skolerne og skaber overblik over indeklimaet i kommunens skoler
 • Planen anviser tekniske og adfærdsmæssige løsningsmodeller på de konkrete udfordringer
 • Planen peger på løsningsmodeller til at forbedre indeklimaet indenfor kommunens økonomiske ramme og en metode til implementering over tid

Kilde: Realdania 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt