Erhvervshus for Hovedstaden og særordning for Bornholm er klar

Bornholm får to bestyrelser med de samme personer
18. DEC 2018 13.35

HOVEDSTADEN / BORNHOLM: Formandsposten for bestyrelsen i det kommende Erhvervshus Hovedstaden går til den samme, som indtil nu har været bestyrelsesformand for forgængeren Væksthus Hovedstadsregionen, nemlig Vallensbæks borgmester Henrik Rasmussen (K). To andre bestyrelsesmedlemmer er også gengangere fra den hidtidige struktur til den kommende.

De to er Ballerup-borgmester Jesper Würtzen (S) og Frederiksberg-rådmand Thyge Enevoldsen (EL), mens beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) fra København er ny. Foruden de nævnte får bestyrelsen yderligere syv medlemmer, hvoraf det ene bliver Hovedstadens regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S), mens de resterende blandt andet er erhvervsrepræsentanter. De er for hovedpartens vedkommende udpeget af KommuneKontaktRådet KKR Hovedstaden.

Som for det hidtidige Væksthus Hovedstaden vil også det fremtidige Erhvervshus Hovedstaden rumme en særordning for Bornholm. Den organiseres til dels som en filial af Erhvervshuset, dels som en videreførelse af det hidtidige Business Center Bornholm, som af formelle grunde får hver sin bestyrelse, men med identisk personsammensætning. 

- Udgangspunktet har været at tage det bedste fra det tidligere system og få det til at lykkes i rammerne af den nye lovgivning, siger Bornholms borgmester Winni Grosbøll (S) om konstruktionen, der er sendt til formel godkendelse og vedtagelse i berørte bestyrelser og i byrådet.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt