Store forskelle mellem kommuner på hvor udsatte børn og unge er

VIVE-rapport: Sjælland er tyngdepunktet for social udsathed
7. DEC 2018 11.35

Der er store geografiske udsving mellem kommunerne, når det gælder andelen af udsatte børn og unge. Det viser en rapport fra VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som har undersøgt danske børn og unges velfærd og trivsel på en lang række områder.

– Vi ser en tydelig geografisk polarisering af socialt udsatte familier på Sjælland. Her er de koncentreret i Vestsjælland, Sydsjælland og forstadskommunerne vest for København. Omvendt ser vi meget få udsatte familier i de øvrige områder omkring København og i Midtjylland, siger seniorforsker Mai Heide Ottosen, der står bag rapporten.

Kommunerne er inddelt efter en skala fra 0 til 16, hvor 0 er mindst og 16 er mest socialt udsat. Indekset er baseret på fire parametre, som er forældres indkomst, tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelse, og om barnet vokser op med en enlig forsørger. Bedømt ud fra disse kriterier er 0-kommunerne Rebild, Favrskov, Skanderborg, Lejre, Dragør, Furesø, Egedal og Allerød, mens 16-kommunerne er Lolland, Guldborgsund, Vordingborg og Brøndby. Tallene for alle kommuner kan ses på dette interaktive kort.

Rapporten 'Børn og unge i Danmark 2018' er blandt andet baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 7.697 børn og unge og viser udviklingen i børn og unges trivsel og velfærd de seneste otte år. Den belyser deres materielle velfærd, helbred, selvvurderet trivsel, sociale relationer og fritidsliv, eksempelvis at flere skilsmissebørn har fået deleordninger, og at 40 pct. børn og unge med indvandrerbaggrund lever i familier, hvor ingen voksne har arbejde, mens det kun er gældende for 8 pct. af etnisk danske børn.

Rapporten finansieret af Velux Fonden og Bikubenfonden og er den tredje i en række. To tidligere rapporter udkom i 2010 og 2014.

mk

Læs eller download rapporten

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt