Det kostede kommune ni måneders løn at sætte gravid ned i tid

At neddrosle en gravid ansats ugentlige arbejdstid med 10 timer som alternativ til afskedigelse svarer i sig selv til afskedigelse
6. DEC 2018 12.00

Når man som arbejdsgiver opsiger en gravid, skal man kunne godtgøre, at graviditeten ikke er årsagen. Men man skal også være varsom med at ændre i den gravides arbejdsvilkår, for det kan være så væsentlig en ændring, at det er lig med en afskedigelse. I hvert fald hvis man spørger Ligebehandlingsnævnet.

Som arbejdsgiver må man derfor ikke forringe arbejdsvilkår som alternativ til opsigelse, og det måtte en kommune sande, da den satte en ansat 10 timer ned i tid fra 35 til 25 timer ugentligt, efter hun blev gravid. Det ville hun ikke acceptere, og derfor blev hun opsagt fra sit barselsvikariat som rengøringsassistent i en børnehave. Men det var i strid med loven, vurderer Ligebehandlingsnævnet.

Kommunen gav i en skrivelse kvinden en uge til at acceptere ændringen i hendes ansættelsesforhold, og da hun ikke ville det, skulle den i stedet have sørget for at omplacere kvinden, sådan at hun fik ansættelse i en stilling med samme timeantal, lyder det fra nævnet. Men i stedet sendte den præcis syv dage efter den første skrivelse et nyt brev med påtænkt afskedigelse.

På det tidspunkt havde kommunen en række annonceringer på lignende stillinger som enten rengøringsassistent eller -tekniker, men det var kommunens opfattelse, at kvinden som rengøringsassistent ikke kunne bestride stillingen som rengøringstekniker. Det kræver et halvt års grunduddannelse på serviceassistentuddannelse.

Det underkendte nævnet, fordi opgaverne som henholdsvis rengøringsassistent og -tekniker ikke er så forskellige, at kvinden - som tidligere havde vikarieret for en rengøringsassistent under uddannelse til rengøringstekniker - ikke kunne fungere i en sådan stilling i resten af sit vikariat.

Nævnet lægger også vægt på, at kvinden allerede havde søgt en af de andre stillinger, som kommunen havde slået op, og at den derfor havde god mulighed for at omplacere hende. Således kunne kommunen ikke bevise, at opsigelsen ikke var begrundet i graviditeten - og derfor skal den betale godtgørelse til kvinden på 210.000 kr. svarende til omkring ni måneders løn.

 

Læs hele afgørelsen her

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev