Politisk pres mod højspændings­master ser ud til at virke

Politisk pres mod højspændings­master ser ud til at virke

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) vil indkalde partierne bag PSO-aftalen for at drøfte alternative løsninger

Et politisk pres fra borgmestre, folketingsmedlemmer, folketingskandidater og tusindvis af borgere imod Energinets plan om 30-35 meter høje elmaster ned gennem Vest-, Syd- og Sønderjylland har tilsyneladende haft sin virkning, skriver JydskeVestkysten.

Avisen fik torsdag aften bekræftet, at energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) nu vil indkalde partierne bag den såkaldte PSO-aftale fra november 2016, hvor V, K, LA, DF, S, R og SF besluttede at ændre princippet om, at nye store højspændingsledninger ikke længere skulle nedgraves af hensyn til forbrugernes og erhvervenes elregninger.

Det hører med til forløbet omkring master contra kabellægning, at Energinet og By & Landskabsstyrelsen under Miljøministeriet i en rapport har beskrevet den negative påvirkning af natur- og landskabelige værdier på seks strækninger med højspændingsmaster.

Rapporten førte til en vedtagelse om at kabellægge de seks strækninger - en af dem er helt op til 11 kilometer. De seks områder er ved Kongens Nordsjælland, Roskilde Fjord, Årslev Engsø, Lillebælt, Vejle Ådal og Aggersund.

Den planlagte strækning, hvor der skal føres højspænding, går mellem idomlund ved Holstebro over Endrup videre til Ribe og ned til Niebüll syd for den dansk-tyske grænse.

DF's finansordfører i Folketinget René Christensen har hørt forskellige bud på, hvor mange ekstra kroner der skal findes for at lægge kablerne i jorden i stedet for at føre dem i luften gennem omkring 500 store master. Tidligere har han hørt omkring 2,5 mia. kr., nu hører han op mod 4,8 mia. kr., oplyser DR Nyheder.

Ingen tilplastring, tak
Det glæder borgmestrene i Varde, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Herning, Tønder og Esbjerg, der foreslår, at man i stedet lægger kablerne i jorden og dermed følger intentionen i kabelhandlingsplanen fra 2009.

- Elmasterne vil skæmme vores natur og stå i vejen for udvikling i vores lokalsamfund. Derfor er det utroligt glædeligt, at ministeren har hørt vores gode argumenter og nu åbner op for at kigge på alternative løsninger. Men det betyder ikke, at vi er i mål. Det er vi først, når ministeren klart tilkendegiver, at kablerne bliver gravet ned, siger borgmester i Varde, Erik Buhl (V).

- Det glæder mig, at ministeren har lyttet til vores indsigelser, og jeg ser frem til at kunne uddybe fordelene ved, at højspændingsledningerne graves ned. For når teknologien er til rådighed, så kan vi ikke forsvare at skæmme naturen og fx tilplastre området ved Endrup med master og ledninger på kryds og tværs. Jeg håber, at det store lokalpolitiske engagement i sagen også afspejles på Christiansborg, så nedgravningen af ledningerne opnår bred opbakning, siger Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester i Esbjerg.

- Det er en rigtig god udvikling, som vi kun kan være tilfredse med. Jeg tager det som et tegn på, at der er blevet lyttet til de stærke bekymringer, der er i forbindelse med linjeføringen, som vil berøre mange mennesker og noget af Danmarks smukkeste natur. Der kan ikke være tvivl om, at kablerne skal i jorden, og jeg glæder mig til at finde en løsning sammen med ministeren, siger Hans Østergaard (V), borgmester i Ringkøbing-Skjern.

- Jeg tror på, at ministerens udspil skyldes, at han har fået en masse gode henvendelser fra vores område. Mange bekymrede borgere har i den grad meldt sig på banen, og det har uden tvivl også gjort indtryk, at seks borgmestre er gået sammen for at søge at påvirke beslutningen, siger Henrik Frandsen (V), borgmester i Tønder.

Læs mere på DR Nyheder og JydskeVestkysten 

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt