DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Slut med at man lokalt kan ændre på antal stillere til kandidatlister

Op til KV17 er de vejledende minimumsantal for stillere til en kandidatliste til byråd og regionsråd gjort obligatoriske
14. AUG 2017 6.18
TEMA: KV17

Reglerne for antal stillere til en kandidatliste til byråd og regionsråd er blevet forenklet kraftigt til KV17 i forhold til KV13. Tidligere var der lovmæsigt fastsat et minimumskrav, som kommuner over en vis størrelse kunne sætte op, men denne gang er tallene, som de er, uden mulighed for lokale ændringer.

For de opstillende lister er det en forenkling, der fjerner en fejlmulighed, nemlig hvis man skulle have overset, at det generelle minimumskrav er fraveget i den pågældende kommune. De gamle regler sagde mindst 25 stillere, idet kommuner med mere end 25.000 stemmeberettigede vælgere kunne beslutte at sætte tallet op til højst 50 og i Københavns Kommune højst 150. For regioner var minimumsantallet 50, der kunne sættes op til højst 150.

I de nye regler er minimumsantallet 25, hverken mere eller mindre, undtagen i Aarhus, Aalborg og Odense hvor det er 50, og i København hvor det er 150. For regionerne er det 50.

I forhold til KV13 er der kun tale om reelle ændringer i Frederiksberg, Herning, Gentofte og Brøndby kommuner, der alle havde sat minimumstallet op til 50, og i Region Syddanmark der havde sat det op til 100. København, Aarhus, Aalborg og Odense havde valgt det som nu er obligatorisk, og ingen andre kommuner eller regioner havde fraveget de daværende minimumsantal som nu er gældende overalt.

Som tidligere er der også et loft over antallet af stillere. Til byrådsvalget må det højst være det dobbelte af minimumskravet, altså 50 i de fleste kommuner, 100 i Aarhus, Aalborg og Odense og 300 i København. I regionerne er loftet fastsat til 75 stillere.

 

Oveni den antalsmæssige forenkling er der også indført mulighed for helt at slippe for stillere, se særskilt artikel.