900 industrigrunde skal tjekkes for skadeligt giftstof

Vi står med en helt enorm opgave, lyder det fra regionspolitiker efter kortlægning af grunde med PFAS-stoffer.

Problemet med det sundhedsskadelige fluorstof PFOS er mere omfattende end hidtil antaget og kræver ekstra ressourcer til oprydning. Sådan lyder det fredag fra Danske Regioner.

I sidste uge oplyste organisationen, at man i samarbejde med kommunerne har kortlagt 145 nuværende og tidligere brandøvelsespladser.

Pladser, der skal undersøges nærmere for eventuelt indhold af PFOS, som har været anvendt i brandslukningsskum. Men stoffet har ikke kun været anvendt i skum i brandslukningsudstyr.

Også en række industrivirksomheder har anvendt det. Det drejer sig ifølge regionerne om jern- og metalvareindustri, træ- og møbelindustri, lossepladser samt renserier.

PFAS påvist på 82 pct. af grunde

Regionerne har udtaget prøver for PFAS på knap 1.100 lokaliteter, og på 82 pct. af dem - svarende til cirka 900 grunde - er der påvist et eller flere stoffer fra PFAS-gruppen.

PFAS er en betegnelse for den gruppe af stoffer, som PFOS hører under.

- Lokaliteterne skal undersøges grundigt, og vi prioriterer de steder, hvor der vurderes at være den største risiko, først, siger Bente Villumsen, leder af regionernes Videnscenter for Miljø og Ressourcer, i en pressemeddelelse.

Det står også klart, at en tredjedel af lokaliteterne har et forhøjet indhold af PFAS-stoffer i grundvandet.

Kræver 100 mio. kr. til oprensning

32 pct. af lokaliteterne overskrider ifølge regionerne indholdet af PFAS-stoffer i grundvandet med en faktor 10.

Det betyder, at der skal sættes undersøgelser i gang og oprenses på mange flere lokaliteter end hidtil antaget.

Det er en ressourcekrævende opgave, lyder det fra Danske Regioner. Organisationen kræver i første omgang 100 mio. kr. ekstra afsat på finansloven til at løse opgaven.

- Vi bliver hele tiden klogere på, hvordan disse stoffer påvirker sundhed og grundvand, og jeg må sige, at vi med de nye kriterier står med en helt enorm opgave i forhold til at håndtere disse forureninger.

- Det kræver flere ressourcer, hvis pengene ikke skal tages fra nogle af de andre vigtige opgaver, for eksempel pesticidforureninger, siger Heino Knudsen (S), formand for Danske Regioners Udvalg for Miljø og Ressourcer.

Find hele regionernes notat her.

Ritzau