Udvid Finansieringsudvalget, Morten Østergaard

Nu bakker 62 ud af 64 kommuner op om at afskaffe hovedstadsudligningen - men der må også andre ind i udvalget, lyder det
12. NOV 2014 13.25

Fra begyndelsen - i september i år - var det otte provins-borgmestre, der tog det initiativ, der nu har fået opbakning fra 62 kommuner uden for hovedstadsområdet: At afskaffe den parallel-udligning, der foregår mellem velstillede og vanskeligt stillede kommuner internt i hovedstadsområdet.

Initiativet har ikke opbakning fra hovedstadskommunerne, hvor både de rigeste og de fattigste faktisk vil tabe på at miste ordningen: De rigeste vil skulle af med endnu større beløb for at udligne til et lavere niveau end i dag. Og langt de fleste af de fattige hovedstadskommuner vil kunne se frem til at miste på en ændring, hvis provinskommunerne får deres vilje, fordi de i en landsdækkende sammenligning ikke er så fattige igen.

Nu henvender provins-initiativet sig igen samlet til de tre centrale ministre om at skabe et enstrenget udligningssystem: Økonomi- og Indenrigsminister Morten Østergaard (R), beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S) og finansminister Bjarne Corydon (S)

Analysér noget mere
De otte har under sloganet 'Bedre Balance' stillet en række konkrete forslag til det arbejde omkring udligningssystemet, som snart sættes i gang i regi af Finansieringsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet. De foreslår således, at udvalget skal:

• Lave en analyse af mulighederne for - og konsekvenserne af - at afskaffe hovedstadsudligningen og etablere et enstrenget udligningssystem for alle landets kommuner.
• Lave en analyse af udligningssystemets robusthed overfor den demografiske udvikling frem mod fx 2030. Det vil kunne ske ved at analysere, hvordan kommunernes finansieringssituation forventes at se ud i 2030 givet den forskydning mellem erhvervsaktive og ældre borgere, der forventes frem mod 2030.
• Udarbejde en opgørelse af de enkelte kommuners samlede strukturelle over-/underskud efter de foreslåede ændringer i udligningen, som supplerer de traditionelle analyser af byrdefordelingsmæssige forskydninger. Selvom en kommune med et stort strukturelt overskud taber på en omlægning, kan kommunen jo fortsat være en kommune med overskud. Det er en central pointe at få med i den politiske vurdering af ændringer i udligningssystemet.
• Udvides med flere medlemmer for at sikre en bredere faglig og geografisk repræsentation end praksis hidtil har været.

De to provinskommuner, der ikke er at finde i 'Bedre Balance', er Fanø og Guldborgsund.

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev