Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ud af byen:
Vil flytte 1/4 mill. byboere på landet

Landdistrikternes Fællesråd vil flytte 250.000 byboere på landet over de næste 20 år
13. SEP 2001 15.26

Claus G. Theilgaard

Landdistrikternes Fællesråd satser stort på at lokke byboere ud på landet. Det sker med præsentationen af ”Vision for bosætning 2020”, der skal søge flytte 250.000 byboere på landet over tyve årig periode. - Landdistrikterne skal gøres så attraktive som bo- og levesteder, at valget er let, siger Thorkild Ljørring Pedersen fra Fællesrådet. - Det betyder, at lokalsamfundene skal sætte deres egen udvikling på dagsordenen i de kommende år. Man skal se på sine aktiver: Skoler, butikker, foreningsliv, lokale arbejdspladser og spørge sig selv og hinanden: Hvordan udvikler vi dem? Er der stadig elever nok til at holde skolen kørende om fem og ti år? Hvad forventer vi af den lokale købmand – og han af os - for at vi vil handle der fremover? Hvis der skal flytte nye mennesker til, hvor skal de så bo? Skal der udstykkes eller er der allerede bygninger, der kan ombygges til boliger? Og er der brug for nye typer boliger. For ekemspel til ældre, unge og enlige i vores lokalsamfund?, spørger Thorkild Ljørring Pedersen. Foreningsliv og arbejdspladser er vigtige elementer i udviklingen af attraktive lokalsamfund. Derfor bør det lokale foreningsliv foretage et selvkritisk serviceeftersyn, mener Landdistrikternes Fællesråd – og lokalsamfundet kan også se på muligheden for at skabe lokale arbejdspladser, som kan give liv og vækst i den lokale økonomi. - De mange vækstpunkter rundt om i landet, hvor lokale ildsjæle og foreninger tænker nye tanker og udvikler nye projekter i deres lokalsamfund er vi meget interesserede i at høre fra, så deres erfaringer kan komme flere til gode, siger Thorkild Ljørring Pedersen. Desuden vil Fællesrådet nedsætte ekspertgrupper, der kan bistå udviklingen med viden og konstruktiv kritik.