DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

60 pct. elbiler i 2030 er nu ambitionen i Odense

KORT NYT19. JUN 2020 6.25

ODENSE: Odense Kommune har sat et mål om at være klimaneutrale i 2030 og vil for at nå det særligt fokusere på at få flere elbiler i Odense, oplyser TV2 Fyn.

Forud for en ny klimaaftale undersøgte kommunen, på hvilke områder der udledes mest CO2, og her kunne det konkluderes, at det særligt er på transportområdet og privatpersoner. Et af kommunens mål er derfor, at 60 pct. af bilerne i Odense er elbiler i 2030. 

- Punkterne i aftalen er meget ambitiøse. Vi har eksempelvis en ambition om, at 60 procent af bilerne i Odense er elbiler i 2030 sammenlignet med Energistyrelsens ambition på 30 pct. Kommer vi med de rette incitamenter, der gør det svært at køre benzindrevne biler i byen, så skal vi nok nå i mål, siger Pee Locher (ALT), der er formand for Verdensmål Udvalget i Odense.

ka