50 fiskebørnehaver installeres i Københavns Havn
Fiskeyngel kan spise sig måtte og være i sikkerhed for større rovfisk inde i de såkaldte biohuts.
Foto: Remy Dubas, Ecocean

50 fiskebørnehaver installeres i Københavns Havn

Projekt, der skal beskytte mindst 28 fiskearter, er det største af sin art i Nordeuropa.

KØBENHAVN: WWF Verdensnaturfonden og Københavns Kommunes By & Havn installerer i dag 50 fiskebørnehaver, såkaldte biohuts, i Københavns Havn.

Biohuts består af et stålbur, som indeholder en mindre gitterkasse, der er fyldt op med tomme østersskaller, hvor der kan vokse alger og små organismer. Det yderste stålgitter beskytter de helt unge fisk på under tre centimer mod de større rovdyr, mens det inderste gitter med østersskallerne giver fiskene mad.

Flere beskyttede levesteder øger fiskebestanden. Erfaringer viser, at Biohuts netop giver hurtig effekt i form af øget biodiversitet i vandet og flere fisk, som også bliver til glæde for de mange lystfiskere, der fisker langs med havnens 42 kilometer kajkant og i resten af Øresund.

Projektet er det første, siden WWF og By & Havn i december lancerede et femårigt partnerskab om at forbedre levestederne for fisk og øge biodiversiteten i havnen, og det største af sin art i Nordeuropa, oplyser de to partnere.

- I København arbejder vi målrettet på at styrke biodiversiteten i byen. Havnen er byens største økosystem og hjemsted for et rigt dyre- og planteliv, så det skal vi gøre alt, hvad vi kan, for at passe på. Derfor er jeg glad for udsigten til de mange Biohuts, som ikke bare vil skabe sunde levesteder for de mange fisk og andre dyr under overfladen, men også glæde københavnerne, der får mulighed for at opleve mere natur i hverdagen, siger overborgmester Lars Weiss (S).

Foto: Remy Dubas, Ecocean

ak