400 projekter skal sikre hovedstadsområdet mod skybrud
Flere gange er indfaldsveje i hovedstadsområdet blevet ramt af oversvømmelser efter skybrud.
Foto: Hofor

400 projekter skal sikre hovedstadsområdet mod skybrud

På tværs af otte hovedstadskommuner skal 400 projekter sikre, at gader og kældre i fremtidig ikke oversvømmes ved skybrud.
16. JUL 2021 10.31

For ti år siden blev hovedstadsområdet ramt af et skybrud, hvor kloakkerne ikke kunne følge med. Det førte til oversvømmede kældre, lukkede veje, stop for metrodriften og flere steder vand til knæene. Siden har der været fokus på at sikre området mod skybrud, og nu er otte hovedstadskommuner og Hofor klar med planer for godt 400 projekter om skybrudssikring. Det oplyser Hofor, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab.

De 400 projekter er planlagt på tværs af kommunerne, og der er bl.a. tænkt i ny infrastruktur med tunneler, der skal lede regnvandet væk, en udvidelse af kloaksystemet og flere grønne byrum. Det skal alt sammen aflaste kloakkerne, når der falder ekstreme mængder regn. Løsningerne kan fx være som ved Enghaveparken på Vesterbro i København, hvor et underjordisk bassin, rørledninger og en forsænket boldbane i dag kan opsamle regnen i tilfælde af et skybrug.

Realiseringen af de forskellige projekter kommer til at løbe over flere år. Hofor vurderer, at der kommer til at gå mindst 15 år inden alle projekter står klar til at sikre hovedstadsområdet mod skybrud. For at projekterne kan gennemføres kommer det til at kræve investeringer for cirka 16,6 mia. kr.

De hovedstadskommuner, der skal nu skal i gang med projekterne, er Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk. Udover at etablere tunneler til regnvandet, skal der også anlægges opsamlingsbassiner, skybrudsriste, kanalsystemer, regnvandssøer, vejbede og højere kantsten. Nogle af projekterne er:

  • Regnvand fra hele kvarteret ved Sankt Annæ Plads skal ledes ind på pladsen.
  • I Kongsholmparken i Albertslund skal der anlægges et dige, der kan opsamle 50.000 m3 vand.
  • Etablere en p-plads i Brøndby hvor regnvandet kan sive ned gennem asfalten til et bassin.
  • Regnvandsbassin under Lyngbyvej til magasinering af regnvand i lavningen ved Ryparken Station.
  • Etablere kloakrør i tunneldimensioner på begge sider af Damhusåen i både København og Hvidovre.
  • Herlev skal have et forsinkelsesbassin på 4.000 m3 vand.
  • Grønne villaveje med vejbede som kan opsamle og forsinke regnvand lokalt.

mh