40 år gammel artikel er en del af grundlaget for vurdering af slamdumping
Fra klapninger af havneslam fra Lynetteholm - i Køge Bugt.
Foto: Slamgruppen, NOAH.

40 år gammel artikel er en del af grundlaget for vurdering af slamdumping

Studier, der bliver brugt til at vurdere miljøkonsekvenserne ved Lynetteholm, kan ikke bruges, siger DTU-professor.
26. APR 2022 10.41

KØBENHAVN: I forbindelse med opførslen af halvøen Lynetteholm i København er der blevet dumpet store mængder slam i Køge Bugt. Ifølge projektets miljøkonsekvensrapport skulle det kun påvirke området ubetydeligt. Denne konklusion er nået ud fra "omfattende studier".

Men DR skriver tirsdag, at de omfattende studier udgøres af en artikel fra USA, der er 40 år gammel. Og den kan ikke bruges i forbindelse med slamdumpingen i Køge Bugt. Det siger professor ved DTU Aqua Karen Timmerman.

- Det er baseret på en række antagelser, som der ikke umiddelbart er dokumentation for, og så nærmer det sig spekulation, siger hun til DR.

Flere andre professorer, der beskæftiger sig med vand og vandmiljø, tilslutter sig denne holdning. 

Minister i samråd

Venstres miljøordfører, Jacob Jensen, vil kalde miljøminister Lea Wermelin (S) i samråd. Han mener ikke, det er tilfredsstillende, at projektets miljøvurdering er baseret på en gammel artikel.

- Endnu en afgørende information, man har tilbageholdt for Folketinget. Venstre kalder miljøministeren i samråd igen, skriver Jacob Jensen på Twitter.

Heller ikke den ene af de amerikanske forskere, der står bag artiklen, kan forstå, at han arbejde bliver brugt i forbindelse med Lynetteholm. Fred Lee undersøgte nemlig sammen med sin kone, Anne, og en række studerende floder i Texas i 1980'erne. Og det, de undersøgte, var uddybning af sejlrender i floder. Ikke dumpning af slam.

Ritzau


Rettelse: Danmarks Radio har 23. maj bragt en rettelse til artiklens indhold. Godkendelsen baserede sig ikke udelukkende på den 40 år gamle forskningsartikel, og Rambøll burde have haft mulighed for at svare på kritikken, skriver DR. I overskriften på denne artikel er derfor tilføjet "en del af".