Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Region Hovedstaden:
4,1 pct. af de sundhedsfaglige har været smittet med covid-19

En omfattende screening af ansatte viser, at smitten blandt sundhedsfaglige ligger på niveau med en kontrolgruppe af bloddonorer og dermed formentlig på niveau med befolkningen.
25. APR 2020 10.44

HOVEDSTADENDe første udtræk af en større screening for antistoffer mod covid-19 af de ansatte med patientkontakt i Region Hovedstaden viser, at 4,1 pct. har været smittet med corona.

Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

- Tallene viser, at smitten blandt sundhedsfagligt personale er på næsten samme niveau som det smitteniveau, vi har fundet ved covid-19-screening af bloddonorer, der jo er raske borgere, siger professor Henrik Ullum, Rigshospitalet, der er med i Screeningsgruppen for covid-19 i Region Hovedstaden. 

Tal fra screening af bloddonorer viser, at 2,9 pct. har en positiv test og dermed har udviklet antistoffer. Antallet af smittede blandt de ansatte er altså godt 1 procentpoint større end antallet af smittede i baggrundsbefolkningen, men set i lyset af de usikkerheder, der er ved begge screeningstests vurderes det, at der ikke er sikker forskel på antallet af smittede i befolkningen og antallet af smittede blandt hospitalsansatte.

Der ser ikke ud til at der er forskel i smittehyppigheden mellem læger, sygeplejersker og sosusassistenter og de øvrige hospitalsansatte. 

Screening kan berolige personale

I sidste uge døde en 36-årig sosuassistent, som arbejdede på en afdeling med covid-19-smittede på Bispebjerg Hospital, efter at han var smittet med covid-19. Den nye screening peger dog på, at generelt ikke har været massiv smitte af personalet. 

- Det er klart, at den meget triste nyhed om, at der er en medarbejder på Bispebjerg Hospital, der er død af covid-19, kan skabe bekymring blandt det personale, der arbejder i front og har den daglige kontakt med smittede patienter. Screeningen kan forhåbentlig bidrage til at berolige vores personale, og samtidig vil jeg gerne rose personalet, fordi de tydeligvis håndterer denne krise professionelt og overholder retningslinjerne for brug af værnemidler og håndhygiejne, siger sundhedsfaglig koncerndirektør Svend Hartling.

Professor Kasper Karmark Iversen, Herlev Hospital, der også er er en del af screeningsgruppen for covid-19 i Region Hovedstaden forstår godt kollegernes ønske om at blive screenet.

- Personale er selvfølgelig bekymret for både at smitte sårbare patienter, og selv blive smittet på arbejde, og derfor kan screeningen give den enkelte en afklaring og noget tryghed, men den nye viden om det generelle smittepres på sundhedsfaglige er vigtig for alle, der hver dag arbejder i front.

De foreløbige resultater er baseret på de første udtræk efter cirka 20.000 tests af medarbejdere. I alt ventes 25.-30.000 ansatte at deltage.

esl