Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
37-års grænse for angste og depressive ophæves

37-års grænse for angste og depressive ophæves

Med ny aftale er det fra 1. juli muligt for alle patienter over 18 år at blive henvist fra egen læge til behandling med tilskud for let til moderat depression
25. MAJ 2012 11.47

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Dansk Psykologforening er nået til enighed om en udvidelse af ordningen for behandling af let til moderat depression og angst, oplyser Danske Regioner.

Med aftalen er det fra 1. juli 2012 muligt for patienter i alle aldersgrupper over 18 år at blive henvist fra egen læge til behandling med tilskud for let til moderat depression. Dermed ophæves den nuværende aldersgrænse på 37 år. For angstbehandling udvides tilbuddet med 10 år, således at patienter med let til moderat angst i alderen 18-38 år nu er omfattet af ordningen.

- Det er en stor tilfredsstillelse for mig, at det nu er muligt at tilbyde behandling for depression til alle aldersgrupper. Vi ser dette som en stor forbedring af det tilbud, der har været indtil videre, udtaler Anders Kühnau (SF), næstformand i RLTN.

I forbindelse med beslutningen om udvidelse af ordningen, udarbejdede Sundhedsstyrelsen faglige retningslinjer for henvisning i almen praksis og behandling i psykologpraksis.

- Det er meget vigtigt, at henvisningsretningslinjerne bliver fulgt både i almen praksis og i psykologpraksis. Det er en forudsætning for, at der er penge nok til at kunne behandle den gruppe, der er målgruppen for tilbuddene, siger Anders Kühnau.

Depressionsbehandling med tilskud blev introduceret i 2008, og der blev afsat 40 mio. kr. til gruppen mellem 18-37 år. I 2011 blev der brugt 87 mio. kr.  på depressionsordningen.

Udvidelsen blev i november 2011 besluttet af satspuljepartierne, der har afsat ekstra midler til ordningerne frem til og med 2015.

ka