Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

280 millioner EU-kroner til kommuner og regioner

I løbet af de næste to år skal EU-midler udvikle fødevareerhvervet, skabe nye arbejdspladser og et renere miljø

- For første gang nogensinde har kommuner og regioner fået en del af ansvaret for EU's landdistriktsprogram. Regioner og kommuner skal fra i dag være med til at gennemføre ambitiøse initiativer, som kan forbedre levevilkår, erhvervsliv og miljø i landdistrikterne, siger Birgitte Josefsen (V), formand for Danske Regioners Udvalg for Regional Udvikling.

Hver region har sammen med kommunerne udarbejdet et program for en sammenhængende indsats i landdistrikterne. Hver region har fået tilsagn om beløb på mellem 32 og 77 mio. kr. til gennemførelsen af programmerne.

- Vi er enige om, at genopretning af naturarealer er vigtigt for landdistrikterne. Vilkårene for fødevareproduktion og turisme vejer også tungt. Men hver region formår at tage udgangspunkt i de regionale styrker og på den måde udvikle det, som de er bedst til, uddyber Birgitte Josefsen.

De regionale satsninger
20 pct. af Danmarks dyrkede areal ligger i Region Nordjylland. Landbruget spiller derfor en stor rolle i Nordjyllands program. Det handler om at finde nye løsninger til at håndtere lugt, tab af næringsstoffer, vandforbrug og ændret jordstruktur.

I Region Midtjylland satses der i høj grad på fødevareproduktion. Især de små og mellemstore virksomheders innovationskompetencer skal forbedres.

I Region Sjælland vil der være fokus på test og demonstration af vedvarende energiforsyning i hele regionen. Der igangsættes pilotforsøg med fem nye energilandsbyer, energirenoveringer og afdækning af særlige forhold i landdistrikterne.

Fokus på vandreruter
Region Syddanmark er Nordens største turistregion, og de fleste overnatningerne falder i landdistriktskommunerne. For 40 procent af de udenlandske turister er adgangen til vandreturer afgørende for deres valg af feriested. Forbedring af de syddanske naturområders kvalitet og af vandreruterne er derfor en stor del af det syddanske program for grøn vækst.

I Hovedstaden fokuserer kommunerne indsatsen omkring naturgenopretning og muligheder for at håndtere store nedbørsmængder. På Bornholm forsøger man at skabe en kobling mellem regionale kvalitetsfødevarer, naturpleje og landskabsværdier, der samtidig kan øge turismen.

- Vi lægger vægt på at vise, at kommuner og regioner kan gøre en forskel. Vi håber på, at kommuner og regioners øgede indflydelse for fremtiden vil skabe mere sammenhæng i vækstindsatsen, slutter Birgitte Josefsen.

jos