Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

2500 flere praktikpladser på sosu-uddannelserne

Der er oprettet mere end 3.000 ekstra praktikpladser i 2010 sammenlignet med året før. 2500 af dem er oprettet på social- og sundhedsuddannelserne

De mange nye praktikpladser betyder, at kommunerne og regionerne har mere end opfyldt det dimensionerede antal pladser på social- og sundhedsuddannelserne.

Flest i kommunerne
Særligt i kommunerne er der oprettet markant flere praktikpladser i 2010. De har således nået målet om oprettelsen af mindst 1.320 ekstra praktikpladser udover de i forvejen aftalte dimensionerede pladser.

KL's formand, Jan Trøjborg (S), roser den kommunale indsats.

- Kommunerne har med efterlevelsen af aftalen ydet en betydelig indsats for, at mange unge kan få en kompetencegivende uddannelse. Der har aldrig været så mange elever i kommunerne som nu. Og kommunerne har endda løftet en meget stor uddannelsesopgave i en meget vanskelig tid. Nu må vi så bare håbe, at den private sektor får mulighed for få oprette flere praktikpladser.

Endnu flere i 2011
Undervisningsminister Troels Lund Poulsen (V) glæder sig over den positive udvikling.

- Det er flot, at kommunerne og regionerne har formået at øge antallet af praktikpladser betydeligt i 2010. Vi må dog ikke glemme, at mange unge stadig mangler en praktikplads. Derfor er det positivt, at kommunerne og regionerne har forpligtet sig til at øge antallet af praktikpladser yderligere i 2011, så der oprettes mindst 1.950 ekstra pladser sammenlignet med niveauet i 2009.

Han henviser til de nye aftaler for 2011, som regeringen netop har indgået med KL og Danske Regioner. Også Danske Regioners næstformand, Carl Holst, er positiv.

- Jeg glæder mig over, at vi har skabt markant flere praktikpladser. Der er gjort et stort arbejde på sygehusene og andre regionale arbejdspladser. Det er flot i en periode, hvor vi på grund af den økonomiske krise mange steder har været nødt til at sige farvel til en del af det faste personale, og hvor der samtidig er gjort en kæmpe indsats for at holde fast i et højt aktivitetsniveau på sygehusene. Regionerne vil også i 2011 gøre en særlig indsats for at oprette flere praktikpladser, så flere unge kan tage en uddannelse.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2009 en aftale om, at der i 2010 skulle oprettes 1.650 ekstra pladser i kommuner og regioner (Aftale om flere praktikpladser i kommuner og regioner). Heraf skulle de 1.320 ekstra pladser oprettes i kommunerne og de 330 i regionerne.

Regeringen har i marts 2011 indgået nye aftaler med KL og Danske Regioner, der indebærer oprettelsen af i alt 1.950 ekstra pladser i kommuner og regioner i 2011 sammenlignet med 2009, svarende til en stigning på 300 pladser i forhold til 2010. Af de 1.950 ekstra pladser skal de 1.560 pladser oprettes i kommunerne og de 390 i regionerne.

lcl