Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

2.223 personnumre sendt ved fejl til to borgere i klagesager

Forsendelsesliste med de mange personnumre og 36 personer med navne- og adressebeskyttelse fulgte med dokumenter i to klagesager.
29. OKT 2020 13.10

AALBORG: By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune har anmeldt sig selv til Datatilsynet for brud på persondatasikkerheden, oplyser kommunen selv.
 
I forbindelse med behandling af to klagesager ved Planklagenævnet sendte forvaltningen ved en fejl en forsendelsesliste med 2.233 personnumre samt oplysninger om 36 personer med navne- og adressebeskyttelse til de to klagere. Materialet har ikke været offentligt tilgængeligt, understreger kommunen.

Kun de to personer, der har klaget over den byudviklingsplan som sagen handler om, har modtaget dokumenterne, som også har kunnet tilgås af sagsbehandlere ved Aalborg Kommune og Planklagenævnet. Disse har alle tavshedspligt, men da ingen af dem burde have haft adgang til oplysningerne, er der tale om et brud på persondatasikkerheden. 

Vicedirektør Frede Aagren fra i By- og Landskabsforvaltningen kalder det skete "rigtig beklageligt". Samtidig med anmeldelsen til Sikkerhedsbruddet Datatilsynet er der sendt en formel underretning til de berørte borgere, oplyser han.

mk