Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

12-13-årige med brug for mod og vilje

Greve Kommune kom først med uddannelsen af de såkaldte 'ildfluer' - en forløber for uddannelsen til brandkadet

GREVE: Greve Brandvæsen har i samarbejde med Gadeteamet i Greve som de første her i landet gennemført uddannelsen af de såkaldte 'ildfluer', oplyser kommunen.

Seks drenge i alderen 12 til 13 år skiftede en uge undervisningen i skolen ud med et praktikophold ved Greve Brandstation for at prøve kræfter med arbejdet som brandmand. Her skulle de unge gennemgå en uddannelse inden for brandbekæmpelse, brandsikkerhed i hjemmet og førstehjælp. Forløbet gik over al forventning, og drengene var hurtige til at tilegne sig brandmandens værdier og normer og indgå i et samarbejde med andre drenge.

- De unge drenge har vist stort mod og vilje gennem hele ugen, og på trods af at de kommer fra tre forskellige skoler her i kommunen, har de formået at arbejde sammen som et team, og det er en afgørende værdi som brandmand, siger beredskabsinspektør Torben Bang-Christensen.

- Med det engagement de unge har vist her, håber vi på at se dem igen i Greve Ungdomsbrandvæsen eller som brandkadetter om et par år.

Projektet, som er gennemført ved hjælp af satspuljemidler fra Socialministeriet, blev afsluttet med en flot opvisning for forældre og repræsentanter fra de involverede skoler. Efterfølgende har brandmændene været på besøg hos de enkeltes ildfluers skoler, hvor drengene fortalte klassen om deres oplevelser som ildfluer.

Uddannelsen til ildflue skal gøre de unge til rollemodeller for andre unge for på den måde at forebygge brande og brandkriminalitet.

Næste uddannelsesforløb ved Greve Brandvæsen er uddannelsen til brandkadet, som starter i uge 43 og varer otte uger.

ka