Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

FOA-undersøgelse:
Offentligt ansatte i risikogrupper beskyttes ikke mod covid-19

To ud af fem FOA-ansatte med kroniske sygdomme og overvægt har oplevet, at deres arbejdspladser ikke yder dem nødvendig beskyttelse mod coronasmitte.

Én ud af fem ansatte blandt sosuer, pædagogisk personale og andre faggrupper i fagforbundet FOA, oplever, at der ikke tages særlige hensyn til medarbejdere i risikogruppen for covid-19 på deres arbejdsplads.

Kigger man alene på de FOA-medlemmer, der selv befinder sig i risikogruppen, oplever 39 pct., at der ikke tages hensyn til dem. Det viser en ny undersøgelse fra FOA med deltagelse af 3.957 medlemmer, skriver Fagbladet FOA.

Ifølge Sundhedsstyrelsen finder man de ekstra udsatte blandt mennesker, der har diabetes, lungesygdomme eller er meget overvægtige. De har større risiko for at blive alvorligt syge af covid-19.

I FOA-undersøgelsen svarer 30 pct. af de adspurgte, at de tilhører denne gruppe. Yderligere 30 pct. svarer, at de bor sammen med én eller flere, der tilhører risikogruppen.

Individuelle risikovurderinger

Forbundssekretær i FOA, Jens Nielsen, finder det bekymrende, hvis medarbejdere har givet udtryk for at være i en risikogruppe, og arbejdsgiveren ikke har lavet en individuel risikovurdering.

- Der skal laves risikovurderinger for ansatte, der mener, de er i risikogrupperne. Medarbejderen skal sammen med lederen lave en individuel vurdering, hvor det eksempelvis skal fremgå, hvilke værnemidler personen skal bruge ved besøg hos borgere, siger Jens Nielsen og understreger, at det er arbejdsgiverens ansvar, at det bliver gjort.

Fagbladet FOA har bedt KL  om en kommentar til problemet. I et mailsvar skriver kontorchef Hanne Agerbak blandt andet:

'Det er vigtigt, at alle kommunale medarbejdere føler sig trygge ved, at der er værnemidler nok, og at den enkelte ledelse sørger for, at retningslinjerne bliver overholdt. (…) Vi har alle lært meget de seneste måneder, og derfor mener jeg også, at vi er langt bedre rustet til at håndtere situationen i dag, hvis der skulle komme en anden bølge.'

ka