11 projekter udvalgt til at bekæmpe fake news op til KV21

I alt uddeles 3,9 mio. kr. til 11 ansøgere fra Demokratipuljen til både medier og kommuner. 43 havde søgt.

Slots- og Kulturstyrelsen har nu udbetalt tilskud til i alt 11 ansøgere til Demokratipuljen, der har til formål at forbedre den demokratiske debat frem mod KV21 16. november og bekæmpe fake news. De 11 blev udvalgt blandt 43 ansøgninger.

Ansøgernes aktiviteter er særligt rettet mod unge i alderen 14 til 29 år, oplyser styrelsen, der netop har uddelt i alt 3,9 mio. kr. fra Demokratipuljen, der har til formål at styrke demokratiet og den demokratiske debat. 

Puljen støtter projekter, der dels har til formål at højne valgdeltagelsen forud for valget, dels at øge bevidstheden om fake news. Hovedfokus er medieindhold, der retter sig mod unge.

De 11 projekter fordeler sig over alle fem regioner og indeholder aktiviteter, som spænder fra det tekstlige og audiovisuelle i form af eksempelvis artikler og podcasts til det auditive og digitale med for eksempel explainer-videoer og hjemmesider målrettet unge.

Bag de støttede projekter er både medievirksomheder og kommuner i partnerskaber med civilsamfundets organisationer.

ka

Se liste over tilskudsmodtagere.