DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Analyse: Kommunerne bruger mindre på administration

Over to år er udgiften pr. indbygger faldet med 145 kr., men dyreste kommune bruger 64 pct. mere end den billigste. Se din kommunes placering på interaktive kort.

Sidste år brugte kommunerne 52,3 mia. kr. på administration og ledelse, hvilket svarer til 8.994 kr. pr. indbygger. 

Det er 200 kr. mindre end i 2013, og især de seneste par år er det lykkedes at få udgifterne til at falde. Alene fra 2017 til 2019 er udgiften faldet med 145 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til 1,6 pct.

Det fremgår altsammen af en ny analyse fra Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed, som følger op på en tilsvarende analyse fra 2018.

Ifølge analysen er det især lykkedes at få udgiften til chefer og administrative støttefunktioner ned de seneste to år, nemlig med 1,6 pct., efter at den tværtimod var steget fra 2013 til 2017.

Derimod er udgifterne til såkaldt myndighedspersonale steget med 4,7 pct. de seneste to år. Det dækker over fx ingeniører, socialrådgivere og jobkonsulenter. Dermed har udgiften til myndighedspersonale overhalet udgiften til decentrale ledere siden 2017.

Kommunernes samlede administrationsudgifter varierede fra ca. 7.500 kr. til ca. 12.200 kr. pr indbygger sidste år, hvis man ser bort fra de fire små ø-kommuner. Det svarer til, at den dyreste bruger 64 pct. mere end den kommune, der bruger mindst.

Analysen viser, at der stadig er stor forskel på kommunerne, selv om der tages højde for forskelle i rammevilkår. Det har man gjort med den benchmarkingindikator, som er beregnet, og som fremgår af kortet herunder.

 

Når der regnes på den måde, har disse fem kommuner den billigste administration:

  • Lolland
  • Holbæk
  • Middelfart
  • Herning
  • Horsens

Mens de fem dyreste er:

  • Ballerup
  • Glostrup
  • Læsø
  • Syddjurs
  • Dragør

Analysen viser samtidig, at de samlede administrationsudgifter har været stigende i 41 kommuner og faldende i 57 kommuner i perioden 2017-2019 - se kortet herunder.

Der er en tendens til, at der er skåret mest ned på udgifterne i de kommuner, som lå højt i 2017 - og omvendt.

 

Se hele analysen her.

Se tal for den enkelte kommuner fordelt på administrationstyper her.

Se samlede tal for alle kommuner her.