DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Kommunerne sylter musikundervisning

Musikundervisning nedprioriteres, så der bliver tale om a- og b-skoler, og få daginstitutioner har lokale musiksamarbejder.

Dagtilbud og skoler skal tilbyde musikundervisning, men det halter med kvalitet og prioritering. Det viser en ny rapport fra DPU, Aarhus Universitet.

Forklaringen kan blandt andet findes i, at professionshøjskolernes uddannelsesgrundlag er blevet mere forskningbaseret. Det har været godt for de studerendes bachelorprojekter, men til gengæld er nogle af de praktiske kundskaber forsvundet, lyder det. 

Desuden har reformer i først 2007 og den seneste 2014 helt udfaset et decideret musikfag på pædagoguddannelsen. Der er også færre undervisere med musikfaglig baggrund, og det minimale timetal for musik er faldet fra 132 til nul siden 1980'erne. 

Det ses både på skoler og i dagtilbud.

Der er stor forskel på, hvordan musikalske aktiviteter indgår i dagtilbuddenes praksis, viser en aktuel spørgeskemaundersøgelse ifølge rapporten. Fx har under halvdelen af dagtilbud for børn et samarbejde med musikskoler.

A- og b-skoler

På skoler bliver musik også nedprioriteret lokalt mange steder. Det begrundes blandt andet med, at 'musik ikke er en del af skolens dna', fremgår det af rapporten. På skoleområdet skyldes det blandt andet, at der ikke er sammenhæng mellem kompetencekravene til musiklærerne og den undervisning, de får på professionshøjskolerne.

Ifølge den er der tale om en decideret opdeling i a- og b-skoler, hvor kvalificeret musikundervisning kun er tilgængelig for nogle elever. 

- Der er i stigende grad forskel på kvaliteten af musikundervisning og musikuddannelse på tværs af landet og mellem institutionerne, og nogle steder er der slet ikke adgang til kvalificeret musikundervisning. Der er for eksempel en tendens til, at skoler og gymnasier er opdelt i et a- og et b-hold, når det handler om musik, siger lektor Sven-Erik Holgersen, der er en af forskerne bag den nye rapport 'Musikfaget i undervisning og uddannelse'.

Og det kan blive en ond cirkel, for hvis der først er en dårlig musikkultur på skolen, kan der heller ikke tiltrækkes tilstrækkeligt høje kompetencer. Omvendt er der på nogle skoler en velfungerende kultur, som også kan bibeholdes og forstærkes med de rette lærerkompetencer.

ibs