Næstved vandt sag om fjernvarme - Helsingør tabte til gassen
Fjernvarmerør - her i Tarm.
Foto: Jørgen Kirk, Ritzau Scanpix.

Næstved vandt sag om fjernvarme - Helsingør tabte til gassen

Naturgas- og fjernvarme-interesser brydes i årevis i flere kommuner. Domstolene afgjorde Helsingør-sag og skal afgøre sag i Skive, mens Energiklagenævnet tygger på sager fra Vejle og Svendborg, efter at gasselskabet har strakt våben i Næstved-sag.
23. NOV 2019 10.11

NÆSTVED / HELSINGØR / SKIVE: Efter to år i Energiklagenævnet er det netop afgjort, at Næstved Fjernvarme kan gå i gang med at lægge fjernvarmerør ud til 1.650 boliger i Næstved. Det oplyser Dansk Fjernvarme om en af de sager, hvor fjernvarmeanlæg og naturgasselskaber krydser klinger om retten til forsyning.

Næstved Kommune havde oprindelig godkendt et projekt fra Næstved Fjernvarme om at udbygge fjernvarmeforsyningen med cirka 1.650 boliger, som i dag har naturgas- og oliefyr. Udbygningen kan reducere CO2-udledningen med op mod 27.000 ton, fordi folk så kan skrotte gamle naturgas- og oliefyr.

Det var oprindeligt Dansk Gas Distribution, nu Evida, der sendte Næstved Kommunes godkendelse til Energiklagenævnet. Uenigheden gjaldt de samfundsøkonomiske forudsætninger for beregningerne, og nævnet har givet kommunen medhold. Fra Evida forlyder det, at den afgørelse er taget til efterretning, så værket kan nu gå i gang med at rulle projektet ud.

I Helsingør er en tilsvarende sag afgjort ved domstolene - til gassens fordel - og den sag strækker sig en del år tilbage. Efter tre års tovtrækkeri underkendte Energiklagenævnet, EKN, i oktober 2014 en klage fra naturgasselskabet HMN Gasnet, nu Evida. I stedet fik Forsyning Helsingør medhold i, at det er samfundsmæssigt rentabelt at udvide fjernvarmenettet med otte nye områder. Den afgørelse fik i 2015 HMN til at få sagen afgjort ved civilt søgsmål.

Forsyning Helsingør mente, at projektet ville medføre et samfundsøkonomisk overskud på 13 mio. kr., men ifølge HMN Naturgas ville det give et underskud på mindst 65 mio. kr. Uenigheden gik blandt andet på de rette antal af bygninger i projekterne og bygningernes varmebehov, og den sag afgjorde retten i Glostrup i december 2018: Afgørelsen fra EKN, der havde godkendt Helsingør Kommunes ja til projektet, blev nu ophævet, så ingen fjernvarme her.

Også i Skive har et fjernvarmeprojekt i mange år ligget underdrejet, som også skal afgøres ved domstolene. Skive Fjernvarme vil udvide fjernvarmenettet i en række nye områder i Skive by, hvor en stor del af beboerne i dag har naturgas, og fik projektet godkendt af kommunen i maj 2018.

HMN Naturgas mente i Skive, at godkendelsen byggede på forkerte forudsætninger, bragte sagen for EKN, der siden har stadfæstet kommunens godkendelse. HMN Naturgas slår fortsat på, at EKN vurderer de forudsætninger, som bruges til at beregne samfundsøkonomien, helt anderledes end tidligere. Uenigheden går blandt andet på, hvor mange naturgaskunder, der er i det aktuelle område, hvad deres varmebehov er, og hvor store udgifter de har til drift og vedligehold af deres gasfyr.

Ifølge Evida overvejede EKN af egen drift efter Helsingør-dommen Skive-sagen endnu en gang og fastholdt det grønne lys til projektet. Siden har Evida i september i år også fastholdt, at sagen må afgøres ved domstolene.

Dansk Fjernvarme oplyser til dknyt, at der udover de nævnte tre sager fra Helsingør, Næstved og Skive også verserer to tilsvarende sager mellem naturgas og fjernvarme i Energiklagenævnet fra Svendborg og Vejle.

 

  • HMN Gasnet og Dansk Gas Distribution er lagt sammen til et nationalt selskab: Evida med hovedsæde i Viborg.
  • Evida oplyser, at organisationen hvert år er høringspart i mange fjernvarmesager og projektforslag, og i langt de fleste tilfælde ingen indsigelser har. 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt