Sommerhusejere stævner staten for manglende kystbeskyttelse
Foto: Jens Astrup, Ritzau Scanpix.

Sommerhusejere stævner staten for manglende kystbeskyttelse

Lønstrup er et af de områder, der er hårdest ramt af kysterosion. Nu vil grundejere have erstatning. Kystdirektoratet afviser kritikken.

HJØRRING: Efter flere års skænderi om kystsikringen – eller manglen på samme – af sommerhusområderne ved Lønstrup i Hjørring Kommune har ‘Foreningen for kystsikring Lønstrup Syd-Vest’ nu stævnet Kystdirektoratet med krav om godt 45 mio. kr., skriver Ingeniøren.

Det er sket, fordi Kystdirektoratet efter sagsøgernes mening 'ikke i behørig tid har anerkendt sagsøgers ret til for egen regning at foretage eller videreføre eksisterende kystbeskyttelse,' som det blandt andet hedder i stævningen fra Advokatfirmaet Sønderby Legal, som Ingeniøren er i besiddelse af.

Millionerne skal dække værdiforringelser på ejendomme, som Vesterhavet har ædt sig ind på, og tabte lejeindtægter på dem.

- Myndighederne har ikke levet op til deres forpligtelser. Derfor må der betales erstatning, siger sommerhusejernes advokat, Hans Sønderby, og tilføjer, at sagen navnligt er baseret på EU-retten og Den Europæiske Menneskerettighedskonven­tions regler og praksis.

Sommerhusejerne i området har i mere end ti år forsøgt at få lov til at bruge samme kombination af sikring som inde ved Lønstrup By, men fået nej.

Sandfodring
Områdechef i Kystdirektoratet Hans Erik Cutoi-Toft siger, at ansvaret for at give tilladelse til kystbeskyttelse siden september sidste år er overgået til kommunerne.

- Kystdirektoratet har tidligere givet afslag til hård kystbeskyttelse på stedet, fordi vi har vurderet, at områdets status som Natura 2000-område er betinget af, at skrænten kan bevares på stedet. Det kan den ikke, hvis man befæster den. Derfor har vi givet sommerhusejerne tilladelse til sandfodring, da dette kan ske uden at komme i konflikten med naturhensyn på stedet, siger han.

Men sandfodring er slet ikke nok på dette udsatte sted med et fremspring på kysten, mener sommerhusejerne, hvoraf næsten halvdelen er pensionister og kan bo i husene hele året:

- Efter at vi har forsøgt os med det i en periode med tilskud fra blandt andre kommunen, står det klart, at der er behov for at supplere. Helst med bølgebrydere og som et absolut minimum med skråningsbeskyttelse, siger Heine Bøgeskov Madsen, næstformand i en af de to grundejerforeninger i området, Mårup Strand.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt