Kommuner står til nedsat bloktilskud for at øge skatterne

Staten modregner for overskridelse af økonomiaftalen. Kommunerne giver uvished om udligningsreform skylden.

Kommunerne vil blive sanktioneret for at forhøje skatterne i 2020 med samlet 293 mio. kr., svarede til en stigning på 0,1 pct., oplyser Indenrigsministeriet. Skattestigningen er i strid med økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

- Det er ærgerligt, at kommunerne ikke har kunnet blive enige med hinanden om at overholde aftalen. Bloktilskuddet bliver nedsat svarende til overskridelsen, siger Indenrigsminister Astrid Krag (S) i en skriftlig kommentar.

I alt hæver ti kommuner skatten med i alt 304 mio. kr., mens fem kommuner har sænket skatten med i alt 11 mio. kr.

- Det skal understreges, at der fortsat vil være de samme penge i kommunerne til at levere den velfærd til borgerne, som vi har aftalt. Modregningen ændrer ikke ved, at vi har givet det største løft af kommunernes økonomi i flere år, siger Astrid Krag.

KL håbede, at kommunerne var i stand til at overholde aftalen, men det har ikke været muligt.

- Der er så stor usikkerhed om kommunernes økonomi på den lidt længere bane, at utrolig få kommuner har turdet sætte skatten ned, siger KL-formand Jacob Bundsgaard (S) i en pressemeddelelse.

I økonomiaftalen for 2020 havde regeringen aftalt med KL, at kommunerne ville arbejde for, at skatten ikke skulle stige samlet.

- Vi venter stadig på en udligningsreform, og før vi kender resultatet af den, er det umådelig svært at vurdere, hvad man reelt kan regne med at have i kommunekassen, siger Jacob Bundsgaard.

En ny udligningsreform skal være på plads inden KV21, har regeringen oplyst. På grund af folketingsvalget har kommunerne i år kun haft 41 dage til at få budgetprocessen på plads.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev