Aalborg kombinerer tilsyn med pædagogisk udvikling
Pernille Thomsen fra institutionen Stjernestund (yderst til højre) fortæller her Jette Kyhl og Dorte Alrø om dagligdagen i vuggestuen, mens Lene Jørgensen (yderst til venstre) ser til.

Aalborg kombinerer tilsyn med pædagogisk udvikling

I Aalborg Kommune er alt tilsyn af dagtilbud samlet i én enhed, hvor jura og pædagogisk udvikling går hånd i hånd. Også for de private tilbud.
31. OKT 2019 12.00

AALBORG: Det seneste års debat om tilsyn med daginstitutioner betyder, at mange kommuner skærper sine tilsyn med daginstitutionerne. Samtidig er kravene til pædagogisk indhold i de private dagtilbud blevet skærpet. Tilsyn har dog kun værdi, hvis jura og pædagogisk udvikling går hånd i hånd, er budskabet fra Aalborg Kommune, hvor en ny særlig enhed fører tilsyn med både kommunale og private dagtilbud.

- Vi vil altid være myndighed. Men vi behøver ikke sætte kontrollen først. I Aalborg Kommune handler tilsynsbesøgene om kortlægning og at støtte udvikling af praksis. Det er den bedste måde, vi kan understøtte, at kvaliteten bliver løftet, fortæller leder Dorte Hyttel Alrø, Aalborg Kommunes Tilsynsafsnit.

Hun fortæller, at i Aalborg Kommune har man med det samme efterlevet de nye krav og sat antallet af tilsyn op. Samtidig har kommunen inviteret de private aktører tættere på sig. Eksempelvis har kommunen oprettet en hotline, som de private tilbud kan bruge i tvivlstilfælde. Der tilbydes kompetenceudvikling til det private område, og de kan deltage i et dialogforum for pædagogiske ledere fra private institutioner.

Konsulent Jette Kyhl fra KL har inviteret sig selv i praktik i Tilsynsafsnittet i Aalborg Kommune og har været med ude på flere tilsynsbesøg. Der er flere ting, der slår hende.

Hun bemærker at 'udvikling' er centralt i tilsynene. Det gælder også den metodiske udvikling af selve tilsynet. Indholdet i tilsynene bliver ved hvert tilsyn intensiveret frem til det næste tilsyn.

- Jeg er meget nysgerrig på, hvordan Aalborg Kommune arbejder med et helt selvstændigt afsnit for tilsyn. Jeg tror, det kan være til stor inspiration for andre kommuner, fortæller Jette Kyhl.

Afslutningsvis fortæller Jette Kyhl, at KL er på vej med et kommunalt udviklingspartnerskab om det pædagogiske tilsyn, der skal tage udgangspunkt i god kommunal praksis og udvikle prototyper på tilsynskoncepter til inspiration for alle landets kommuner.

  • Aalborg Kommune har på baggrund af den ny dagtilbudslov i juli 2018 skærpet og justeret hele indsatsen på tilsyn for både det kommunale og private dagområde.
  • Pr. januar 2019 er der oprettet et helt selvstændigt afsnit, Afsnittet for tilsyn og privat pasning.
  • Afsnittet har myndighed og ansvar for ledelse og styring af rammerne samt indholdet og kvaliteten af tilsynene.
  • Afsnittet er organisatorisk placeret med direkte reference til Børne- og Familiechefen.
  • Tilsynet kommer fire gange årligt ved private børnepassere og to gange årligt ved private institutioner.
  • I kommunale institutioner, fritidscentre og kommunal dagpleje kommer tilsynet 1 gang hvert andet år
  • For at sikre systematik i besøgene har Aalborg Kommune indkøbt et særligt it-system INFOBA.
     

ka

 

 

 
 

 
 


 

 
 

 

 

 

 
 
 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt