50 mio. kr. til forskning i velfærd, skoler og dagtilbud

Danmarks Frie Forskningsfond støtter 12 forskningsprojekter inden for blandt andet sociale medier, omsorgsmiljøet i dagtilbud og borgere, der falder uden for 'digitale kasser'.
29. OKT 2019 8.45

Danmarks Frie Forskningsfond støtter med i alt 50 mio. kr. 12 forskningsprojekter, der skal komme med bud på, hvordan velfærdsområder som folkeskole, dagtilbud og støtte i barnets første leveår får et løft.

Bevillingerne går til både danske og internationale forskere på vidt forskellige projekter. Blandt andet er der et projekt om omsorgsmiljøet i dagtilbud, som skal forbedre relationer mellem børn og voksne, og et andet skal undersøge, hvordan digitaliseringsprojekter i den offentlige sektor giver merarbejde for medarbejderne, hvor borgerne ikke passer ind i 'de digitale kasser'.

Dermed er der altså en vid række af projekter, som munder ud i resultater, der kan øge vores viden inden for 

  • Børn, unge og fremtidens uddannelse
  • Sociale forhold og sammenhængskraft - herunder sociale medier og kønsforskning
  • En effektiv offentlig sektor i et højdigitaliseret samfund
  • Danmark i en global verden

Forskningen er også en del af arbejdet med FN's 17 klimamål, og der er lagt op til, at resultaterne skal bruges bredt. Danmarks Frie Forskningsfond yder finansiel støtte til forskningsaktiviteter baseret på forskernes egne ideer.

ibs

Se alle projekterne hos Danmarks Frie Forskningsfond.

Se flere stillinger
Nyhedsbrev