København vil til bunds i byggesager
Foto: Christian Lindgren, Ritzau Scanpix

København vil til bunds i byggesager

Nedbringelse af byggesager har vist sig at være en større opgave end som så i København, der øremørker 26,5 mio. kr. på budgettet til rettidig byggesagsbehandling.

KØBENHAVN: Københavns Kommunes pukkel på 1.200 byggesager har vist sig at være en større opgave at nedbringe, end først antaget. Derfor er der med en del af budgetaftalen øremærket 26,5 mio. kr. til at få nedbragt sagsbehandlingstiden frem mod begyndelsen af 2021.

Det er overgangen til et nyt bygningsreglement i juni 2018, der har vist sig som en stor udfordring. Medarbejderne har brugt længere tid på at behandle sagerne, og derfor har forvaltningen nået at behandle færre sager end tidligere.

Derfor har de københavnske politikere altså besluttet, at der skal flere sagsbehandlere til de kommende to år samt et løft af kompetencerne hos medarbejderne, så de bliver bedre i stand til at sagsbehandle efter det nye bygningsreglement.

- Vi ved fra undersøgelser, at sagsbehandlingstiden er altafgørende for, hvor tilfredse københavnerne og virksomhederne er med behandlingen af deres byggesager. Derfor er jeg rigtig glad for, at et bredt politisk flertal har givet en økonomisk saltvandsindsprøjtning så vi kan få nedbragt sagsbunkerne og dermed sagsbehandlingstiderne, siger teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

København har i lang tid arbejdet på at nedbringe sagsbehandlingstiderne, og de justeringer fastholdes for at sikre flest muligt hænder til sagsbehandlingen. Til gengæld sættes Center for bygningers dialogteam sat i bero på forsøgsbasis for også at frigøre ressourcer til sagsbehandling.

Derudover styrkes blandt andet vejledningen i Kundecenteret og betjeningen af Center for Bygningers hovedtelefonnummer, ligesom der indføres en praksis, hvor en sag afvises, når ansøgningsmaterialet efter de to første runder dialog med ansøger stadig ikke er fyldestgørende.

Kommunen oplyser, at kunder på kort sigt vil opleve tiltagene som serviceforringelse, men henviser til, at sagsbehandlingstider på længere sigt er afgørende for tilfredsheden.

ibs

Se flere stillinger
Nyhedsbrev