Socialrådgivere ud på skolerne: Nu er de ikke længere 'farlige'

Tidlig indsats: Børn i Odense får hurtigere hjælp fra socialrådgivere, der er på skolerne fra en til syv timer om ugen.

ODENSE: Børn, hvis sociale eller psykiske udfordringer opdages i skolerne, får hurtigere - og mere professionel hjælp - efter, at socialrådgivere har fået deres faste gang på alle Odenses folkeskoler.
 
En evaluering viser, at skolerne er meget tilfredse med ordningen. 97 pct. svarer, at de i høj eller nogen grad har oplevet en positiv effekt og bemærker, at socialrådgiverne er professionelle, fleksible, tilgængelige, kompetente, stabile og giver nær og hurtig rådgivning. Skolerne vurderer, at socialrådgiverne i høj eller nogen grad har medvirket til tidlig indsats, og til at problemer er taget i opløbet, oplyser kommunen. 

Hver skole har fået 'sin egen' socialrådgiver tilknyttet. Socialrådgiverne er på skolen fra en til syv timer om ugen, fordelt på efter antal underretninger samt viden om den enkelte skoles problematikker. Socialrådgiverne har desuden en konsulentfunktion på byens privatskoler. 

Pædagoger og lærere med en bekymring for et barn har dermed fået lettere adgang til professionel sparring, inden problemet vokser sig for stort. Socialrådgivere har også i nogle tilfælde kunnet deltage i skolens møde med forældre til et givent barn og været med til at pege på handlinger, der vil kunne få en positiv effekt på barnets trivsel. 

Griber børn tidligere
- Vi oplever, at lærere og pædagoger har nemmere ved at komme forbi og søge sparring og rådgivning om børn, når vi er på skolen. Nogle gange får vi hurtigt afklaret, om der er brug for en formel underretning, men ofte kan vi vejlede dem, inden noget bliver en egentlig børnesag, hvilket er en fordel for alle parter. Vi drøfter, hvordan vi kan inddrage forældrene, og en af fordelene ved, at vi nærmest er en del af skolens personale, er, at forældre ikke længere oplever os som 'farlige' at snakke med, fortæller Anja Brinch, der er socialrådgiver i Børn- og Ungeforvaltningen. 

Flere skoler bemærker i evalueringen, at de nødigt ville undvære ordningen - tværtimod ville de have gavn af, at der var penge til, at socialrådgiverne kunne være endnu mere til stede.

- Det er en faglig ekspertise, som vi tidligere har efterlyst på skolerne. Jeg er slet ikke i tvivl om, at vi nu griber nogle børn tidligere i forløbet og dermed får dem hjulpet den rigtige vej hurtigere, siger Johnnie James Fischer, der er afdelingsleder på Sanderumskolen. 

I løbet af det første år har socialrådgiverne registreret 906 aktiviteter på skolerne - dertil kommer generel og uformel sparring og vejledning. De typiske grunde til, at socialrådgiverne bliver inddraget, er adfærdsproblemer hos børn, faglig sparring med medarbejdere, skolefravær, konflikter i hjemmet, koncentrations- og indlæringsvanskeligheder samt voldelige episoder.

ka
 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt