KL laver nyt fritidsfacilitetsnetværk

KORT NYT13. OKT 2019 9.40

KL lancerer et nyt netværk for kommunerne henvendt til for eksempel idrætschefer eller ledere af idrætsanlæg.

Medlemmerne af netværket skal kunne hente inspiration og viden på netværksmøderne, som kan bruges i deres strategiske arbejde med at sikre tidssvarende og nytænkende idræts- og fritidsfaciliteter.

Der kommer til at være tre årlige møder med aktuelle temaer, og det vil veksle mellem eksterne oplæg, medlemsoplæg, sparring og workshop i en faglig ramme.

eo

Læs mere og tilmeld dig her.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev