Køge indfører whistleblowerordning

KØGE: Byrådet i Køge har vedtaget at indføre en whistleblowerordning i kommunen. Det fremgår af referatet fra det seneste byrådsmøde. Her besluttede byrådet på økonomiudvalgets anbefaling at indføre ordningen, som betyder, at kommunens ansatte anonymt kan indberette begrundet mistanke om strafbare forhold som misbrug af økonomiske midler, tyveri eller overtrædelse af tavhedspligt.  

Det fremgår også, at ordningen skal ses som supplement til de eksisterende dialogkanaler, og at de ansatte altid bør overveje, om problemet kan løses ved at kontakte fx nærmeste leder. Den gælder også kun ved 'overtrædelser af alvorlig karakter'. Medarbejderne skal altså ikke komme med fx samarbejdsproblemer eller ledelsesmæssig utilfredshed.

Kommunen vil evaluere ordningen efter seks måneder, og den skal tilpasses, så EU-reglerne omskrives til danske regler. Anonymiteten sikres via den tekniske løsning, lyder det, som forventes klar 1. januar.

ibs

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev