Borgerrådgiver vil sende ansatte på kursus i ikke at vende øjne

Tårnbys første borgerrådgiver mener, forvaltningen har brug for at holde kurser for medarbejderne i positiv dialog og adfærd.

TÅRNBY: At borgere i Tårnby oplyser til deres nye borgerrådgiver, at de føler sig talt ned til, vendt øjne af eller sukket af, er en del af baggrunden for en anbefaling om løbende at holde kurser i positiv adfærd og kommunikation.

Det fremgår af Tårnby Kommunes borgerrådgivers første halvårsrapport. Cathia M. C. Mundeling har som kommunens første på posten sat spørgsmål om dialog og kommunikation på dagsordenen.

Mundeling understreger, at det er 'et ledelsesansvar at sikre den professionelle kommunikation på alle planer, herunder sagsbehandlernes vedvarende opmærksomhed på, at både den mundtlige og skriftlige kommunikation signalerer professionalisme og faglig dygtighed'.

Hun har nemlig fået en del henvendelser fra borgere, der ikke mener, de er blevet behandlet respektfuldt i forhold til både verbal og non-verbal kommunikation i mødet med kommunen.

Kurser og fortsat fokus
Udover det med den non-verbale, problematiske komunikation, borgerne kan møde ved skranker og skriveborde, er der også fokus på de breve og mails, borgerne får - eller ikke får - fra kommunen.

Borgerrådgiveren peger her på, at i kontakten med kommunen vil borgere ofte have mere glæde af at få at vide, at en afgørelse på en sag venter - og hvorfor - end at man slet ikke hører noget.

Flere savner generelt kommunikation med forvaltningen og er utilfredse med, at de selv skal rykke for, at sagerne bliver behandlet og ikke modtager oplysninger i deres sager om, hvad sagen hviler på p.t. 

Borgerrådgiveren, der nu er i gang med sit andet halvår i jobbet, anbefaler derfor, at medarbejderne 'løbende mindes om værdien af god forvaltningsskik, herunder at den enkeltes adfærd påvirker kulturen i hele afdelingen – på godt og ondt'.

Borgerrådgiveren anbefaler overordnet, at ledelsen løbende holder kurser for medarbejderne i positiv dialog og adfærd - og har sat spørgsmålet om kommunikation og dialog på som et af sine fokusområder fremover.

Se halvårsrapport for første halvår 2019.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev