Ministeriet vil nu ringe rundt til skoler uden styr på 9. klassesprøver
Elever fra 9. klasser på Bistrupskolen i Birkerød skriver afgangsprøve i dansk stil maj 2013.
Foto: Linda Kastrup, Ritzau Scanpix

Ministeriet vil nu ringe rundt til skoler uden styr på 9. klassesprøver

Rigsrevisionen blåstempler undervisningsministers prøve-eftersyn. Ministeriet arbejder videre på at få flest mulige elever til at aflægge alle obligatoriske 9.-klasseprøver.
10. SEP 2019 15.38

Rigsrevisionen har nu godkendt undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theils (S) kritiske gennemgang af de obligatoriske 9. -klasseprøver. Ministeren vil rette op på, at mange elever i folkeskolens normalklasser ikke aflægger alle obligatoriske 9.-klasseprøver, og at data på området indeholder så mange fejl og mangler, at det er usikkert, præcis hvor mange der er tale om. 

Ministeren har derfor igangsat en række initiativer for at sikre, at flest mulige elever aflægger alle prøverne, og dem finder Rigsrevisionen finder altså tilfredsstillende.

Ministeriets tilsyn med skolerne vil fremadrettet inddrage skoler med en høj andel af elever, der ikke aflægger de obligatoriske 9. klasseprøver. Samtidig vil ministeriet sørge for en løbende telefonisk kontakt med skoler, hvor indberetningen ikke er komplet, og gøre det nemmere for kommunerne, skolerne og ministeriet at følge følge med i indberetningerne.

Undersøgelsen viste i øvrigt, at skolerne manglede kendskab til reglerne for fritagelse, og at eleverne fritages på et grundlag, der ikke er i overensstemmelse med lovgivningen. Ministeriet har derfor skærpet indsatsen i forhold til tilsyn, vejledning og lovgivning.

Ministeren oplyser desuden, at der er igangsat et omfattende analysearbejde, der skal sikre viden om de elever, der ikke aflægger folkeskolens 9.-klasseprøver.

Ministeriet forventer, at det samlede analysearbejde, er afsluttet inden udgangen af 2019. Rigsrevisionen vil følge arbejdet og orientere Statsrevisorerne om resultatet af analysearbejdet, herunder de initiativer, som konklusionerne måtte medføre, og fokus på mørketal i data.

MG

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt