Kulturministeren ønsker nu klare linjer i sager om beskyttede diger
Foto: Peter Marling, Ritzau Scanpix

Kulturministeren ønsker nu klare linjer i sager om beskyttede diger

Miljøklagenævnet står for en restriktiv praksis og tillader kun sjældent nedlæggelse af gamle jorddiger. Landbrugets organisationer arbejder på større gennemsigtighed i reglerne.
8. SEP 2019 12.32

REBILD: Kulturminister Joy Mogensen (S) sætter nu sine embedsfolk til at dykke ned i en problematik om beskyttelse af gamle jord- og stendiger, der er blevet aktualiseret af en landsretsdom fra maj. Sagen stammer fra Rebild Kommune, hvor en landmand fra Dump, der havde fjernet et dige, fik medhold, mens Miljøklagenævnet, der krævede diget genoprettet, blev underkendt. 

Den sag vakte ikke mindst opsigt, fordi museumsinspektør Lone Andersen, der gennem 11 år har været tilsynsførende med fortidsminder i Nordjylland, efter dommen sagde sit job på Nordjyllands Historiske Museum op. Hun havde internt fået kritik for at have kaldt museumslovens regler om gamle diger for 'den rene bananrepublik'. 

Landmanden mente blot, der var tale om en hæk, men Rebild Kommune og Slots- og Kulturstyrelsen holdt fast i, at der var tale om et dige med henvisning til gamle kort. Byretten dømte landmanden, men i landsretten kom Lone Andersen så med en ekspertvurdering, hvor hun ikke med garanti kunne sige, at der overhovedet havde været et dige på den omtalte strækning.

Og landsretten gav altså landmanden medhold i sagen, der alt i alt kom til at vare syv år: Det kunne ikke med sikkerhed slås fast, at der har været et beskyttet dige.

I august kunne vi berette om en ny afgørelse fra Miljøklagenævnet, der i en sag fra Brønderslev slog fast, at et overpløjet jord- eller stendige fra de gamle markstrukturer ikke må fjernes. Og at en kommune godt må afvise at dispensere fra lovgivningen, når skaden først er sket og landmanden ønsker en lovliggørelse.

Nævnet fastholdt dermed en yderst restriktiv praksis - med meget sjældne undtagelser - og ønsker ikke at skabe præcedens for andet. 

'Mere og mere rigidt'
Landbrugsorganisationen Agri Nord har i flere år arbejdet på enklere regler på området. Landboretskonsulent Hans Ole Mikkelsen skriver til dknyt, at praksis bliver mere og mere rigid, at han har nogle konkrete forslag til ændring af museumsloven vedrørende diger, som ville gøre tingene meget mere til at leve med for lodsejerne - med en klar definition på, om et dige på marken er beskyttet eller ej.

Det nordjyske folketingsmedlem Preben Bang Henriksen (V) har tidligere været inde i sagen om de lovgivningsmæssige uklarheder og forlangte efter landsretsdommen en forklaring fra kulturminister Joy Mogensen. Hun melder nu ud, at hun er klar til at affære og finde en løsning på problematikken:

- Jeg er åben for at mødes med aktører på området, og jeg mener, at det er vigtigt altid at høre om en sag fra forskellige vinkler og perspektiver. Dét er et godt udgangspunkt, når man kaster sig over en problemstilling, siger hun til Effektivt Landbrug. 

- Som ny minister vil jeg nu se nærmere på området og udfordringerne, herunder drøfte mulige ændringer af loven med min kollega miljøministeren, KL og andre relevante parter, siger ministeren til magasinet.