18+ center forbliver lukket: Havde udviklet sig til klub for voksne
Foto: Christian Lindgren, Ritzau Scanpix.

18+ center forbliver lukket: Havde udviklet sig til klub for voksne

Efter skudepisode og uro: København omlægger indsatsen for unge kriminalitetstruede i Husum til større fokus på inklusion i civilsamfundet.

KØBENHAVN: At unge potentielle bandemedlemmer ser de kommunale 18+ centre som uforpligtende klubtilbud i stedet for den vej ind i job og uddannelse, de er tænkt som, er et kendt fænomen. Ikke mindst i Voldparken i Husum, hvor medarbejderne blandt andet på den baggrund nu skal arbejde på en ny måde - uden fast adresse.

Københavns Kommune har siden 2008 drevet fem såkaldte 18+ centre for kriminalitets- og bandetruede unge. Et af dem - Voldparken i Husum - blev lukket midlertidigt efter en skudepisode i december 2018 - og nu har socialudvalget nikket ja til forvaltningens plan om ikke at åbne det uroplagede center igen.

Ifølge sagsfremstillingen har det knebet med at skabe nye positive fællesskaber med andre unge i 18+ centeret. Derimod har stedet været 'præget af et højt konfliktniveau blandt organiserede kriminelle, som nogle af brugerne har været involveret med og har udsat andre brugere og de ansatte for en sikkerhedsrisiko'.

Grundlæggende løser de fem 18+ centre ifølge forvaltningen opgaven med at holde unge væk fra gaden og fra det såkaldte rekrutteringspres til kriminelle miljøer. De har også god kontakt til kriminelle og kriminalitetstruede unge, som politiet løbende gør god brug af.

Politiet har ved en permanent lukning advaret mod flere unge, der kan skabe uro på gaden, men det har dog ikke været tilfældet siden lukningen i december. Og samtidig ser politiet et nyt matrikelløst tilbud som en god måde at bevare kontakten til de unge på.

Det understreges dog samtidig i de komunale papirer, at flere brugere mere ser 18+ centrene som et klubtilbud for voksne end et sted, hvor der arbejdes målrettet med at opbygge kompetencer, som kan bringe dem tættere på job og uddannelse.

S: Glem ikke Husum
Én udfordring er, at mange belastede brugere holder de mere ressourcestærke væk. Den mekanik forstærker kun de kriminalitetstruede unges udsathed, og de ansatte arbejder på, at de unge ikke isoleres yderligere.

Siden lukningen af Voldparken har flere af de unge været med til idræt og madlavning i en hal samt rådgivning på biblioteker, og det skal fortsætte. Tilbuddene bygges op om planlagte aktiviteter, så de unge fra målgruppen kan bringes tættere på fællesskaber med andre unge - og inklusion i civilsamfundet.

Fremover skal der også arbejdes med besøg på virksomheder og uddannelsesinstitutioner, og i det hele taget overvejes det nu, om erfaringer fra det matrikelløse tilbud i Husum skal overføres til andre af 18+ centrene.

I socialudvalget fik S-gruppen ført til protokols, at det for dem var 'vigtigt, at nogle af midlerne stadig går til lokale indsatser i Husum, så vi ikke taber lokale unge og skaber mere utryghed i et allerede udsat område'.

 

 

 

 

 

 

 

Se flere stillinger
Nyhedsbrev