Astrid Krag trækker kraftigt i land efter kontroversielt udvalgssvar
Foto: Olafur Steinar Gestsson, Ritzau Scanpix

Astrid Krag trækker kraftigt i land efter kontroversielt udvalgssvar

Svar fra ministeren kunne læses som indgriben i Ankestyrelsens myndighedsområde. Den oprindelige version af svaret er nu fjernet fra Folketingets hjemmeside, så kun et revideret svar fremgår. Læs begge versioner her.
3. SEP 2019 11.27

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) har måttet trække kraftigt i land på et svar, hun tidligere har givet. Så kraftigt, at det oprindelige svar nu ikke længere fremgår af oversigten over udvalgssspørgsmål og -svar på Folketingets hjemmeside.

Årsagen til tilbagetoget er hovedsagelig en enkelt sætning i det oprindelige svar på et udvalgsspørgsmål fra Karina Adsbøl (DF). Hun bad ministeren kommentere nogle artikler i Ekstra Bladet om en fastspændt 87-årig i Thisted. Sagen er indbragt for Ankestyrelsen, og om det skrev ministeren i sit svar, at det er 'den helt rigtige vej at gå'.

Efterfulgt af den afgørende sætning: 'For en sådan behandling af vores ældre borgere skal selvfølgelig stoppes.' Det kunne læses - og det blev det også - som en utidig anvisning til en uafhængig myndighed om hvilken afgørelse, den gerne skulle nå frem til.

En byge af nye spørgsmål
Spørgsmålet fra Karina Adsbøl blev stillet 24. juli, og Astrid Krags svar forelå 14. august. En uge senere, 22. august, sendte folketingsmedlem Anni Matthiesen (V) derfor en mindre byge af nye §20-spørgsmål af sted:

  • 'Er det udtryk for en ny praksis, når ministeren kommenterer, hvilke afgørelser hun ønsker i sager, som er indbragt for Ankestyrelsen, jf. historien om 87-årig kvinde i Thisted Kommune?'
  • 'Vil ministeren forklare, hvordan medarbejdere i Thisted Kommune kan forvente en uafhængig afgørelse i Ankestyrelsen, når ministeren (...) klart har givet udtryk for, hvilken afgørelse hun ønsker?'
  • 'Agter ministeren fremover kun at udtale sig om indholdet i sager, efter at de er afgjort i Ankestyrelsen?'
  • 'Erkender ministeren, at det er uhensigtsmæssigt at udtale sig om sager, der endnu ikke er afgjort i Ankestyrelsen?'

Astrid Krag skriver i sit svar på det første af de fire nye spørgsmål, at det oprindelige svar 'beklageligvis (blev) opfattet som om, at jeg blandede mig i Ankestyrelsens afgørelsesvirksomhed. Det var absolut ikke min hensigt', skriver ministeren.

Forbehold stod ikke klart
Hun skriver også, at hun i det oprindelige svar tog 'forbehold for, at jeg kun kender Ekstra Bladets beskrivelser af forløbet. Desværre stod det forbehold ikke klart i alle dele af svaret, selvom det var intentionen', skriver ministeren.

I den sætning i det oprindelige svar, der med god vilje kan læses som et forbehold, skrev ministeren, at det 'lader (...) til, at de beskrivelser, der fremgår af Ekstra Bladets artikler, er udtryk for, at reglerne om anvendelse af stofseler ikke bliver overholdt i den pågældende sag'. Til gengæld skrev hun også i sit oprindelige svar, at 'disse artikler (...) vidner om, at der er nogen, der ikke overholder de regler, der er skabt for at passe på samfundets sårbare borgere'.

Sidstnævnte ordlyd er nu i det reviderede svar på det oprindelige spørgsmål rettet til at artiklerne 'giver indtryk af' og altså ikke 'vidner om', og desuden er det reviderede svar forsynet med en introduktionssætning, hvor Astrid Krag gør 'opmærksom på, at jeg kun kender sagen fra omtalen i pressen, hvorfor min besvarelse alene er baseret herpå'. Hun har desuden fjernet den famøse sætning om at 'en sådan behandling af vores ældre borgere skal selvfølgelig stoppes'.

Aldrig igen
Det hedder desuden udglattende, at ministeren 'har stor respekt for den faglighed, medarbejderne i plejesektoren har. Og det samme gælder Ankestyrelsens arbejde', og hun pointerer nu, at hun kun har forholdt sig 'generelt til reglerne om brug af stofseler efter servicelovens magtanvendelsesregler samt til de beskrivelser, der fremgår af de artikler, som udvalget henviste til'.

Svarene på de tre andre opfølgende spørgsmål fra Anni Matthiesen består for de to's vedkommende blot af henvisninger til det allerede citerede svar, mens ministeren på spørgsmålet om hun fremover kun vil udtale sig om indholdet i sager, efter at de er afgjort i Ankestyrelsen, dels henviser til det nævnte svar, men også i sit svar udspecificerer, at 'det ikke (var) min hensigt at blande mig i Ankestyrelsens afgørelsesvirksomhed. Det agter jeg heller ikke at gøre fremover', skriver Astrid Krag.

Foruden svaret/svarene på de nye spørgsmål består oprydningen efter den uheldige besvarelse af det oprindelige spørgsmål også i, at besvarelsen nu kun er tilgængelig på Folketingets hjemmeside i den reviderede version. Det fremgår af linket til svaret, at der er tale om et revideret svar, men der er ikke noget link til det oprindelige svar, og i det reviderede svar fremgår det ikke, hvad der er ændret i forhold til første version.

 

Men dknyt har dem begge. Se det reviderede svar på det oprindelige spørgsmål, og se det originale svar uden de efterfølgende ændringer.

 

Se flere stillinger
Nyhedsbrev